Stor potential för framtidens sjötrafik

15 december 2022
Hur ökar vi användningen av person- och godstransporter på vatten och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av andra? Hur värnar vi tillsammans vattenkvaliteten? På Mälardalsrådets maritima dag 2022 möttes runt 50 politiker, tjänstepersoner och representanter för näringsliv för att diskutera dessa frågor över ett digitalt lunchseminarium.
Deltagare på Maritima dagen

Programmet inkluderade teman som framtidens kollektiva sjötrafik, Mälarens vattenkvalitet och den nya tågpendeln Stockholm Norvik Hamn – Eskilstuna kombiterminal, där även Norvik Hamns betydelse för Stockholm-Mälarregionen lyftes fram.

Robert Nordevi, sjötrafikstrateg Region Stockholm och Martina Andersson, affärskoordinator Båt Västtrafik, presenterade utvecklingen och omställningen av den kollektiva sjötrafiken i respektive region – som är i olika faser av exempelvis elektrifieringen men samtidigt delar många utmaningar.

Michaela Haga (C), ordförande Trafiknämndens sjötrafikberedning, Region Stockholm, framhöll möjligheterna med utvecklade transporter på vatten.

– Sjötrafiken har enorm potential och vi tar successivt steg framåt. Vi behöver förbereda för transporter inom sjötrafiken i ett tidigt skede genom att till exempel se till att infrastrukturen är på plats. Vi måste också kunna garantera att det finns plats för resenärer i hamnarna.

Inom temat för Mälarens vattenkvalitet framhölls vilka värden som Mälaren tillför Stockholm-Mälarregionen och några av de behov som finns för att vårda vattnet – som ibland annars ses som en oändlig och självklar infrastruktur. Ingrid Hägermark, förbundschef hos Mälarens vattenvårdsförbund, presenterade en ny riskanalys och bjöd in representanter för sjöfarten till att medverka i deras fortsatta arbete.

Claes Sörman, teknisk chef Eskilstuna logistik, presenterade den glädjande nyheten att en ny tågpendel startar i januari mellan Eskilstuna kombiterminal och Norvik Hamn med förbättrade möjligheter till ökad intermodalitet i godsflödena.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun och 1:a vice ordförande i Mälardalsrådet, underströk betydelsen av Norviks Hamn för godstransporterna:
– Kring sjöfarten finns det både en stor ödmjukhet och nyfikenhet om att till viss del återupptäcka vattenlederna som viktiga transportvägar. Vattenvägar har tidigare varit våra huvudsakliga transportmöjligheter som fått stå tillbaka när vi utvecklat infrastrukturen på land. Framöver kommer vi kunna se att sjöfarten kommer åter igen som en viktig del i transportflöden.