Pendlingsbilder

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (inklusive Östergötland och Gävle). Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2016 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2014.

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2008 (2012)