Systemanalys 2024 presenterad i Almedalen: ”Ett föregångsarbete som får saker gjorda”

27 juni 2024
Hur ser prioriteringarna ut för framtidens infrastruktur, vad behövs från staten och vad bidrar kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen med för att stärka transportsystemet? På Mälardalsrådets seminarium i Almedalen den 27 juni presenterades Systemanalys 2024, den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälardalen. Med 70 personer i publiken och ett tiotal digitalt fokuserade diskussionerna på nödvändiga investeringar i infrastruktur, både för att åtgärda underhållsskulder och stärka framtida kapacitet.
Mälardalsrådets seminarium i Almedalen 2024. Foto: Göran Johansson/Gejo foto.

– Varje dag pendlar 850 000 människor över en eller flera kommungränser i Stockholm-Mälarregionen. Transporterna är helt centrala för våra invånare och vi måste vara tydliga när regeringen och Trafikverket frågar vilka spår, vägar och farleder vi ska satsa på. Och nu har vi lyckats med det igen genom Systemanalys 2024. Nu ligger Systemanalysen hos  de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete och kommer att beslutas under hösten, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Systemanalys 2024 var temat för Mälardalsrådets seminarium i Almedalen. Den länsöverskridande och politiskt genomarbetade strategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem innehåller prioriteringar för infrastrukturinvesteringarna inför kommande nationella transportplan. Systemanalysen bygger vidare på tidigare projekt som Ostlänken Järna-Linköping och Fyrspåret Uppsala-Stockholm, men identifierar även nya investeringsbehov fram till 2035, inklusive politiska ställningstaganden, som avvecklingen av stationsavgiften på Arlanda. Klicka här för att läsa en ej layoutad version av Systemanalys 2024 på Mälardalsrådets hemsida.

Jens Sjöström (S) och Kristoffer Tamsons (M).

– För att regionen ska hålla samman är det avgörande att människor kan resa till studier och arbete. Därför måste vi både underhålla befintlig infrastruktur och eliminera de flaskhalsar som begränsar resor i regionen. Vi kommer att behöva stora investeringar i infrastrukturen för att både hantera underhållsskulden och bygga ikapp för ett starkare Sverige, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd för Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet.

Trafikverket är mottagare av Systemanalysen och har även varit en viktig part när underlagen har tagits fram. Totalt 70 kommun- och regionpolitiker från samtliga riksdagspartier har tagit del av underlag som förberetts av 50 experter, diskuterat vägvalsfrågor och presenterat gemensamma ställningstaganden.

Rami Yones, Trafikverket Region Mellersta.

–  Mälardalsrådets arbete med framtagandet av en Systemanalys är en avgörande komponent i den nationella planeringen av transportsystemet. Att en så stor del av Sverige går samman på det här sättet och hittar gemensamma prioriteringar på alla nivåer är en framgångsfaktor. Vi på Trafikverket sätter mycket stort värde på det nära samarbetet med Mälardalsrådet. Systemanalysen underlättar vårt eget arbete, säger Rami Yones, regional direktör, Trafikverket Region Mellersta.

Regeringens prioriteringar och Trafikverkets åtgärdsplanering följer de ekonomiska ramar som beslutas i riksdagen. I höst kommer regeringens infrastrukturproposition behandlas och på seminariet deltog de två riksdagsledamöterna Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Gunilla Svantorp (S) från trafikutskottet. Mälardalsrådet har tidigare presenterat Systemanalys 2024 i riksdagen.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Gunilla Svantorp (S).

– Mälardalsrådets arbete med Systemanalysen genom åren har lagt grunden för en utvecklad transportinfrastruktur i regionen. Det är ett föregångsarbete som binder ihop kommuner och regioner och skapar en gemensam kraftsamling, vilket underlättar för både Trafikverket och oss i riksdagen att få valuta för pengarna och att få saker gjorda, säger Ann-Sofie Lifvenhage (M).

Gunilla Svantorp (S) lyfte fram Systemanalysens samarbetsmodell.

– Mälardalsrådets samarbetsmodell med arbetet av Systemanalysen borde användas på nationell nivå. På liknande sätt borde vi samlas i grupp, ta till oss kunskap och forskning, och sedan låta det ligga till grund för en gemensam riktning i transportfrågorna.

Värdet av Mälardalsrådets samarbete över parti-, region- och sektorsgränserna betonades av nyckelpersoner från näringsliv och akademi. Ett fungerande transportsystem är avgörande för välståndet. Mycket återstår fortfarande att pendlarna ska kunna lita på att tåget går som tåget.

Alexandra Hagen, White Arkitekter.

–  Som representant för näringslivet kan jag inte nog understryka vikten av att stärka Stockholm-Mälardalens konkurrenskraft, internationella tillgänglighet och att de satsningar som nämns i Systemanalysen nu genomförs. Det händer mycket i andra delar av Norden, exempelvis Fehmarn Bält-förbindelsen som måste mötas av bättre underhåll och kapacitetsförstärkningar i Stockholm-Mälardalen, säger Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter.

Johan Tysk, rektorsråd för externa relationer vid Uppsala universitet, förklarade varför en snabb implementering av initiativen i Systemanalysen är viktig för akademin i allmänhet och Uppsala i synnerhet.

Johan Tysk, Uppsala universitet.

– De transportproblem som drabbar Uppsala begränsar stadens utveckling. Företag tvekar att förlägga sina företag till Uppsala. Den geografiska närheten till både Stockholm och Arlanda är viktig men närheten måste också fungera på riktigt i vardagen.

Se seminariet i efterhand här på Mälardalsrådets YouTube-kanal.Bilder från seminariet kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album.