Nyheter

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv: Satsa på skolan och ett utländskt toppuniversitet

Satsa på skola och yrkesutbildningar och etablera ett utländskt universitet i Stockholm-Mälardalen. Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, talade på årets Mälarting den 17 maj och delgav sina tips på hur utveckla Stockholm-Mälarregionen. 

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, säger att kompetensförsörjningen rankas som en av de viktigaste frågorna för företagen.

– Många företag vittnar om problem med att hitta rätt kompetens för att kunna växa, och svårigheterna ökar. 72 procent av företagarna uppger att det är svårt att rekrytera, vilket är 16 procentenheter högre än för två år sedan.

Svårigheterna att hitta rätt personal visar sig också i det faktum att var fjärde rekrytering misslyckas, enligt Svenskt Näringslivs egen enkät.

– Vi ser också att problemen är ännu större i vissa delar av Mälardalen. I Uppsala, till exempel, misslyckas två av tre rekryteringsförsök, konstaterar Tobias Krantz.

Kompetensbristen finns inom alla områden och inom alla utbildningsbakgrunder. Störst kompetensbrist i dag finns inom gymnasiala yrkesutbildningar.

– Ska vi lösa detta är det uppenbart att det krävs reformer av både nationella och regionala system, och jag hoppas att partierna kan komma överens om långsiktiga spelregler, säger Tobias Krantz.

Han ger dock tre tips på vad kommuner och regioner kan göra redan nu.

  1. Satsa på skolan


– Skolan har ett kommunalt huvudmannaskap och även om mycket styrs av centrala regler kan kommunpolitikerna göra mycket för skolan. Skolan är inte bara viktig för att säkra kunskaper utan även för kommunernas attraktivitet, och att satsa på skolan är lönsamt ur ett kommunalt ekonomiskt perspektiv både kort- och långsiktigt.

  1. Satsa på yrkesutbildningar


– Samordna gymnasiala yrkesutbildningar i större regioner. Prata med grannkommunerna och se vad ni kan göra tillsammans för att viktiga yrkesutbildningar kan komma till stånd och öka samverkan med näringslivet.

  1. Etablera ett utländskt universitet i regionen


– Försök få ett utländskt toppuniversitet att etablera en filial i Mälardalen. Det är ingen omöjlighet och skulle bidra till en enorm attraktivitet för regionen.