Nyheter

Trafikverket om Systemanalys 2020: ”Imponerande”

23 oktober överlämnades Systemanalys 2020 till Trafikverket. I Systemanalysen har de sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process kommit fram till gemensamma prioriteringar om vilka järnvägar, vägar och hamnar länen vill satsa på de kommande åren. Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm, tog emot Systemanalysen och är imponerad av arbetet.                                                      

Helena Sundberg poängterade vikten av samarbetet och hur det underlättar när Trafikverket ska föreslå åtgärder för infrastrukturen inför den kommande planperioden.

- Jag är imponerad över att ni ännu en gång har lyckats ta fram en systemanalys med gemensamma prioriteringar, det är oerhört mycket värt för oss på Trafikverket. Vi har väldigt stor hjälp av att ni jobbar tillsammans och med faktabaserade underlag. Vi uppskattar verkligen att ni håller i ert arbete över lång tid, eftersom infrastruktur rör sig om så långa processer.

Förutom att lämna över gemensamma prioriteringar menade Helena Sundberg att Systemanalysen är viktig eftersom länen företräder en stor del av Sveriges befolkning.

- Stockholm-Mälarregionen företräder ungefär hälften av Sveriges befolkning, arbetsmarknad och BNP och därför är det ett tungt underlag för oss.

Mälardalsrådets En Bättre Sits har under lång tid arbetat för bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen. 2003 började samarbetet över länsgränserna för att jobba för Citybanan. 2008 kom den första storregionala Systemanalysen. I Systemanalys 2020 lyfts sju infrastrukturprioriteringar fram som särskilt betydande. En av dem är Trimningspaketet, en samling av små åtgärder som gör stor skillnad.

- Det är värdefullt att ni har lagt till ett trimningspaket på järnvägssidan, med mindre åtgärder. För oss på Trafikverket är det en utmaning att hitta balansen mellan underhåll och nya investeringar. Personligen älskar jag trimningar. De kan bli klara på ett halvår och vi kan få ut nyttan fort både till resenärer och till företag, till skillnad från stora investeringar som kan ta 15 år att genomföra, sade Helena Sundberg.

 

Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen kan laddas ner här.