Beredningsgrupp

Underlagen till det storregionala godstransportrådet bereds i en kontinuerlig process genom godsberedningsgruppen. I beredningsgruppen kan ingå infrastrukturstrateger eller motsvarande från de deltagande regionerna samt tjänstepersoner för Trafikverkets region Öst och Stockholm, kommuner, branschorganisationer, akademi och näringslivsföreträdare.

Beredningsgrupp:

 • Malin Westlund, Region Stockholm
 • Cecilia Carlqvist, Region Uppsala
 • Erik Johansson, Region, Västmanland
 • Dino Keljalic, Region Örebro län
 • Eleonor Mörk, Region Östergötland
 • Claes Sörman, Eskilstuna Logistik
 • Christian Udin, Region Sörmland
 • Maja-Malin Ekelöf, Region Gotland
 • Felix Ek, Biodriv Öst
 • Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen
 • Christian Mineur, Trafikverket Öst
 • Ludvig Elgström, Trafikverket Stockholm
 • Johan Hjelm, Mälardalsrådet