Referensgrupp

För återkommande avstämningar och kompetensutveckling finns en bredare referensgrupp med representanter för kommuner, enskilda företag, akademin m.fl. Referensgruppen sammanträder minst en gång per år. I övrigt sker löpande avstämningar.