Referensgrupp

För återkommande avstämningar och kompetensutveckling finns en bredare referensgrupp med representanter för kommuner, enskilda företag, akademin m.fl. Referensgruppen sammanträder minst en gång per år. I övrigt sker löpande avstämningar.

Hamnar och flygplatser:
Mälarhamnar
Norrköpings hamn
Oxelösunds hamn
Stockholms Hamnar
Hargs hamn
Gotlands hamnar
Örebro airport

Bransch-/näringslivsorganisationer:
Sveriges åkeriföretag
Svenskt näringsliv
Stockholms Handelskammare
Handelskammaren Mälardalen
Östsvenska Handelskammaren

Näringsliv:
ABB
Apotea

Elektroskandia
Elon
Kilenkrysset
Lidl
Mellanskog
Morgongåva Företagspark
NCC
Närkefrakt
PostNord
Sandvik

ScanFibre Logistics
Siemens
Volvo

Kommuner:
Hallsbergs kommun
Nynäshamns kommun
Södertälje kommun
Stockholms stad 

Övriga:
Biodriv Öst
Sjöfartsverket
Trafikanalys
Trafikverket
KTH järnvägsgruppen
CLOSER