Ledamöter

Ordförande
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm, ordförande Mälardalsrådet  

Vice ordförande
Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket Öst
Helena Sundberg, regiondirektör Trafikverket Stockholm  

Förtroendevalda offentlig sektor 
Catharina Fredriksson (S), representant för Region Sörmland, kommunstyrelsens ordförande Oxelösunds kommun
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland
Gustav Hemming (C), regionråd Region Stockholm
Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala
Karin Jonsson (C), representant för Region Östergötland, kommunalråd Norrköpings kommun
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län
Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland   

Representanter för näringsliv och branscher
Anders Boman, ordförande Maritimt Forum, President Wallenius Lines
Anders Josephsson, näringspolitisk expert Transportföretagen
Gustaf Engstrand, näringspolitisk expert Tågföretagen
Henrik Gustafsson, manager global public affairs Scania
Jim Andersson, transportchef ICA Stockholm
Johan Dahlberg, chef extern logistik SSAB
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna  
Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholm-Mälardalen
Ylva Arvidsson, chef flygfrakt Swedavia  

Representanter för akademi 
Frans Prenkert, professor Örebro universitet
Maria Huge-Brodin, professor Linköpings universitet

Adjungerade 
Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd Region Dalarna
Jan Lahenkorva (S), regionråd Region Gävleborg