Internationell konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen ska vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv också i framtiden måste vi dra nytta av våra styrkor och se våra svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra regioner.

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att se närmare på genom en studieresa för representanter från politik, akademi och näringsliv. Genom jämförelser och utbyte med andra ledande regioner vill Mälardalsrådet främja utvecklingen av en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion. Studieresan är en viktig del av arbetet på hemmaplan i Greater Stockholm Network, Mälardalsrådets nätverk för ledande företrädare för politik, akademi och näringsliv.

Mälardalsrådets tionde internationella studieresa kommer att gå till Wien 2022. 

Vill du veta mer om vårt arbete med internationella frågor, hör gärna av dig!