Internationella studieresor

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på. Vi samlar kunskap om den utvalda regionen, arrangerar en studieresa och följer upp erfarenheterna och lärandet på hemmaplan. Resan riktar sig till ledande representanter från politik, akademi och näringsliv och omfattar ca 45 personer. Målet är att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion. Här nedan finns information och rapporter från de genomförda resorna.

Wien 2022

Läs mer

Arkiv