2005 Benchmarking Seattle

Den 24-30 september 2005 genomförde Mälardalsrådet Benchmarking Seattle. Den första av en rad internationella studieresor för ledande representanter från Stockholm-Mälarregionen, anordnad av Mälardalsrådet.

Syftet med resan var att testa konceptet International Study Missions som egentligen handlar om två saker; strategisk regional benchmarking internationellt och att stärka relationerna mellan viktiga aktörer i den egna regionen.

I september 2005 genomfördes Stockholm-Mälarregionens pilotresa. Den gick till Seattle som liknar vår region; befolkningsmässigt ungefär lika stor, starka IKT- och Biotech-kluster. Seattle har sedan 12 år tillbaka arbetat efter konceptet International Study Mission. Programmet handlade om näringslivsutveckling, FoU, internationella kommunikationer och inte minst, konsten att mobilisera en region kring en gemensam strategi!

Ett brett deltagande
33 personer deltog under ledning av Kristina Axén Olin, då oppositionsborgarråd i Stockholm och Mälardalsrådets ordförande. Bland deltaagarn fanns bl a Microsoft, Skanska, SAS, KTH, Stockholm BioRegion, STUNS, Vetenskapsstaden, Stockholms hamnar, Stockholm Arlanda och politiker och tjänstemän i regionen.

Under 4 ½ dag på plats hade deltagarna ett fullmatat program med fokus på internationell konkurrenskraft och samspel mellan politik, näringsliv och akademi.

Lärdomar från Seattle
Idag är det hjärnorna som är den viktigaste råvaran. Och den framtida råvaran flyttar till de mest attraktiva platserna. Platser där teknik, talang och tolerans får utrymme och stimulans. Det fanns en medvetenhet i Seattle och man hade insett platsens betydelse i den globala ekonomin, oavsett om man kommer från Boeing, Tacoma stad eller universitetet!

Stoltheten över den egna regionen var påtaglig vart än man kom. Man var stolt över sina universitet, sina företag med internationellt kända företagsnamn som Microsoft, Boeing och Starbucks, sitt skandinaviska arv, sin internationella orientering med fokus på Kina och Asien och en nybyggd internationell flygplats, sin forskning och utveckling med tre Nobelpristagare de senaste 15 åren och miljarddonationer från traktens söner och döttrar som återinvesterat sin förmögenhet i den egna regionen. Det här kände alla till, och alla sa samma sak.

Att skapa en gemensam positiv självbild som omfattas av alla är något att lära för Stockholm-Mälarregionen. Stockholm – The Capital of Scandinavia är början på ett gemensamt varumärke för regionen!

Nästa steg
Utvärderingen visade att Benchmarking Seattle gav flera önskade resultat, däribland ökad insikt om Stockholm-Mälarregionens utmaningar i en globaliserad ekonomi, förnyade och förbättrade kontakter mellan de som deltog i resan och flera fördjupade kontakter med aktörer i Seattle. En ny International Study Mission planeras genomföras 2007.

Ladda ner:

Final_Programme

ResedagbokSeattle

Seattlelärdomar