2008 Singapore & Kuala Lumpur

I globaliseringens kölvatten och med Asiens kraftigt ökade andel av världsekonomin, är det uppenbart att det befolkningsrika Asien kommer att bli allt mer tongivande internationella spelare framöver. Två storstadsregioner i Asien, Singapore och Kuala Lumpur, fick representera den dynamiska utvecklingen i Asien vid 2008 års benchmarkingresa.

Ledare från näringsliv, politik och akademi
Benchmarking Singapore & Kuala Lumpur vände sig till ledande företrädare för näringsliv, politik och akademi från Stockholm-Mälarregionen.

Bland deltagarna fanns bl a Harriet Wallberg Henriksson, rektor Karolinska Insitutet, borgarråden Ulf Kristersson och Ewa Samuelsson, Stockholms stad, kommunstyrelseordförande Elisabeth Unell från Västerås, Christer Henebäck VD BAE Systems Bofors, Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör LFV Arlanda, Klas Wåhlberg, VD Bombardier, Merit Israelsson, VD, Handelskammaren i Mälardalen, Ulf Sandmark, VD Electrum mfl.

Sing-KL_2008_program_och_deltagarlista

Delegationsledare var Erik Weiman (m), vice ordförande i Mälardalsrådet och landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala och Ingela Nylund Watz (s), vice ordförande i Mälardalsrådet och oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Ett brett program om internationell konkurrenskraft
Benchmarkingresorna är annorlunda än vanliga studieresor. Utgångspunkten tas i utmaningarna i vår egen region. Genom att spegla vår egen region i andra framgångsrika storstadsregioner, den här gången Singapore & Kuala Lumpur, får vi perspektiv på utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Det interna informations- och diskussionsutbytet i den brett sammansatta delegationen har en viktig roll.

Programmet för Benchmarking Singapore & Kuala Lumpur satte bl a fokus på:
– Singapores roll som hub i Sydostasien för handel, logistik och finansiella tjänster
– Singapores målmedvetna satsningar på FoU, inte minst inom life science
– Det mångkulturella samhället i Malaysia
– Hur stadsplanering och sk “landmarks” i Kuala Lumpur använts som ett verktyg för internationell attraktionskraft

Programmet togs fram i samarbete med aktörer i Singapore och Kuala Lumpur bl a ambassaderna, och på hemmaplan med bl a Karolinska Institutet.

Aktiviteter inför resan
Den 29 april hölls ett seminarium om Singapore som handlade om Singapores roll som ekonomisk hub, satsningarna på FoU och den demokratiska situationen i Singapore. Läs mer här.

Den 6 oktober inbjöds delegationen till Malaysiska ambassaden för en briefing av Malaysias ambassadör H.E. Dato’ Kamarudin Mustafa.Läs mer om besöket i resans blogg.