Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Singapore?

Asiens betydelse i världen ökar, både ekonomiskt och politiskt. Singapore är rankat som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder - och ligger ständigt i framkant för att värna sin position

Med anledning av kommande benchmarkingresa till Singapore och Kuala Lumpur i höst, anordnade Mälardalsrådet ett seminarium om Singapore den 29 april på So Stockholm.

“Singapore is a global meltingpot of opportunities. We are right now forming a vibrant environment for entrepreneurship.”Den ekonomiska utvecklingen går som tåget i Singapore! Kiren Kumar, Center Director för Singapore Economic Development Board baserad i Stockholm gav en målande bild över hur och verksamheten och de interationella nätverken ständigt breddas för att nå visionen om att bli “A compelling Global hub for business and investment”.

30 000 internationella företag har sin hemvist här och 4000 multinationella företag har sina regionala huvudkontor här. Elektronikindustrin spelar fortfarande en dominerande roll i Singapore med ca 90 000 anställda, men tillväxtakten är hög och andra kluster som ICT, biotech, media och cleantech utvecklas i snabb takt.

“Idag knackar de på vår dörr, men om 10-15 år är det vi som är i behov av deras intellektuella kapital och talanger.”Sven Pettersson, professor och kordinator för Karolinska Institutets Singapore-samarbete underströk hur självklart men också strategiskt viktigt det är för Karolinska Institutet att delta i internationella samarbeten. Singaporesamarbetet som startade i slutet av 90-talet är särskilt strategiskt då man här skapat en tydlig win-win-situation. Medan Singapore kan erbjuda högt utbildade forskartalanger och en utbyggd infrastruktur för forskning och utveckling inom life sciences, kan Sverige och KI bistå med den kliniska erfarenheten och forskarutbildade läkare. “Det här handlar om vår framtida internationella konkurrensförmåga!”

“Effektivt styre, men ingen demokrati.”Rolf Ericsson, Kansliråd från UD informerade om den politiska situationen i Singapore. Med 4.6 miljoner invånare, ett av världens mest tättbefolkade länder, har Singapore gått från att vara ett utvecklingsland till ett av de länder i Asien med starkast ekonomisk utveckling. Singapore styrs sedan bildandet 1965 av PAP (People’s Action Party)Oppostionspartier är tillåtna, men små och har få väljare. Lee Kuan Yew, landets första premiärminister utövar än idag vid 84 års ålder inflytande.

Landet präglas av disciplin, nationalkänsla och social harmoni. Det statliga inflytandet är stort och staten äger många av de större företagen. Kineserna dominerar men mindre grupper respekteras. Offentliga sociala skyddsnät i vår mening saknas även om utbildningssystemet är väl utbyggt. Trots begränsat utrymme för politisk debatt, yttrande- och mötesfrihet, finns inget utbrett folkligt missnöje.