2010 Helsingfors

Vintern 2010 deltog ca 30 deltagare på resan Benchmarking Helsinki! Två intensiva dagar spenderades åt att lära mer om spets och bredd i det finska utbildnings- systemet, framsynt innovationspolitik och hur samspelet och samarbetet i Helsingforsregionen ser ut.

Den 13-15 januari, 2010 genomfördes regionens fjärde benchmarkingresa, Benchmarking Helsinki. Ett skolsystem där eleverna presterar med spets utan att tappa bredd, en framsynt innovationspolitik som sedan decennier varit politiskt topprioriterad och som nu resulterat i ett innovations-universitet är några av de finska framgångarna som hade väckt vår nyfikenhet. Delegationen studerade också samarbetet mellan näringsliv, politik och akademi i regionen.

Programmet för Benchmarking Helsinki togs fram i samarbete med handelskamrarna i Stockholm-Mälarregionen, Stockholm Business Alliance och Stockholms akademiska forum. Ca 30 ledande företrädare för akademi, politik och näringsliv deltar.

Benchmarking Helsinki var Stockholm-Mälarregionens fjärde benchmarkingresa sedan 2005. Tre benchmarkingresor har tidigare genomförts, till Seattle 2005, till Dublin/Irland 2007 och till Singapore och Kuala Lumpur 2008. Totalt har 100 personer deltagit i benchmarkingresorna.

Ladda ner:

Reserapport_Benchmarking_Helsinki2010

Benchmarking_Helsinki_2010_Programme_and_participants