2012 München

Lösa problem bättre tillsammans i Stockholm-Mälarregionen

Lärdomarna från Münchenregionen:

– Näringsliv och universitet driver på samverkan
– Problemlösning i fokus när man samverkar
– Man tar initiativ, alla “gör affärer” med alla

Frågor och svar om Benchmarking München 2012

Hur står sig Stockholm-Mälarregionen mot Münchenregionen? På pappret ser vi jämstarka ut. Men Münchenregionen är mer robust. De har övertag när det gäller ekonomisk bredd i näringslivet. Långt fler medelstora och globala företag. Det är en kapitalstark region, med finansiell bas i försäkringsbranschen men även banker och riskkapitalföretag. Bildningstraditionen är stark.

Hur fixar de sin kompetensförsörjning? Delvis samma problem som vi har. Men fler slutför sin utbildning med godkända betyg. Fler har postgymnasial utbildning och de tekniska universiteten har inte svårt att rekrytera studenter. Bland annat för ett gediget samarbete med gymnasieskolor. Dessutom har de lägre arbetslöshet, inte minst ungdomsarbetslösheten som är rekordlåg med 2,8 procent.

Och innovationskraften? Forskningen står stark, både finansiellt och vad gäller infrastrukturen för forskning. Globalt starka företag i kombination med högt rankade universitet borgar för det. Men också att de har forskningsinstitut som Max Planck och Fraunhofer, som ligger närmare marknaden.

Vad beror Münchenregionens framgång på? Dels historiska förklaringar. Men den tydligaste skillnaden i förhållande till vår egen region är att näringslivet och även universiteten driver på samverkan. Universiteten är entreprenöriella, globala och lokala samtidigt.

Vad är det som utmärker samverkanskulturen? Aktörerna vågar ställa krav på varandra och de är tydliga med vad de förväntar sig få ut av samverkan. Samverkan inom utbildningsområdet är inte beroende av goda exempel eller eldsjälar. Utan här finns systemsyn. För infrastrukturens genomförande har Bayern en central roll för att samla och samordna parterna. Men viljan att bidra kommer från lokal och regional nivå.

Och kollektivtrafiken då? Deras idé sedan 1972 är “One network, one timetable, one ticket”, trots att det är många operatörer, 50 kommuner, 8 landkreis och Freistaat Bayern som tillsammans tillhandahåller servicen. Till ytan är den gemensamma kollektivtrafikregionen lika stor som Stockholms län, men den servar nästan 3 miljoner. Och det finns önskemål om att utvidga regionen, men ännu inget konkret förslag. Här finns det anledning att följa utvecklingen i München med tanke på vår egen situation och arbetet i En bättre sits.

Är de lika framgångsrika med infrainvesteringar? Nytt stort paket för nya bansträckningar och bättre sammankopplingar mellan flygplatsen och det nationella tågnätet är på gång. Dessutom pågår ett samarbete mellan BMW och staden München och en mängd andra privata företag och borgmästare om hur rörligheten ska utvecklas. Inzell-initiativet heter den arenan.

Vad blir den främsta lärdomen av Benchmarking München 2012? Att gå från ord till handling kan man göra på många vis. Men det som imponerar i München är att man inte är så beroende av staten för att driva utvecklingen framåt i sin region. Man tar för sig på egen hand. Aktörerna ser sig också som del i samma system. Alla “gör affärer med alla”, företag med politiker och universitet med företag osv.

Ladda ner:

Reserapport_Benchmarking_München_2012

Benchmarking_München_2012_Program_och_deltagarlista

Inför och under resan bloggade Mälardalsrådet.

För mer information kontakta:
Emmy Ahlstedt
0732-54 22 83
emmy.ahlstedt@malardalsradet.se