2014 London

London är en av världens mest attraktiva storstadsregioner. Varför är det så och hur gör man? Ledande representanter från politik, akademi och näringsliv från regionen åkte till London för att ta reda på mer.

Reserapport, lärdomar och reflektioner

Vilken historia berättar vi? Den frågan ställde sig Paul Pettersson, prorektor på Mälardalens högskola, med anledning av att var vi än kom på vår studieresa i London berättades ungefär samma historia om staden, ur olika perspektiv.

– Detta är storytelling när den är som bäst. Man visar sin stolthet, sa Erik Weiman, Landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala län.

London är en av världens mest attraktiva storstadsregioner. Varför är det så och hur gör man? Ledande representanter från politik, akademi och näringsliv från regionen åkte till London för att ta reda på mer.

”In the beginning it was very messy”

Orden är Liz Meeks och beskriver situationen i London när man efter femton år utan regionalt styre skapade Greater London Authority (GLA). GLA samlar Londons 32 stadsdelar (boroughs) och City of London och ansvarar för den strategiska förvaltningen. Framförallt i näringslivet tyckte man att det var oklart vem som ledde London. Bland annat därför tillsattes en borgmästare.

– We looked for a personality larger than life, berättar Liz Meek.

Meek är nu ordförande på tankesmedjan Centre for London och var en av nyckelpersonerna bakom skapandet av GLA.

GLA planerar för att möta den växande befolkningens behov. Man identifierar utvecklingsmöjligheter, sen går det undan. Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region var imponerad över hur man har lyckats förenkla processen att ta fram Londons regionala utvecklingsplan. Zetterberg reflekterar:

– Kan vi i storstadsregionerna fortsätta med det kommunala planmonopolet som det ser ut idag?

GLA – Further Alterations to the London Plan 2014

”It’s always about people”
Sir Robin Wales, borgmästare i Newham Council

I östra London ligger stadsdelen Newham där stora delar av OS utspelade sig sommaren 2012. Just hur London planerade att använda OS-satsningen till att utveckla eftersatta stadsdelar som Newham gjorde att man fick spelen. Borgmästaren i Newham, Sir Robin Wales, spelade en viktig roll i att dra nytta av utvecklingsmöjligheterna i och med OS.

– Vi kan lära mycket av ledare som känner igen och kan utnyttja hävstänger som dessa, sa Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare.

Irén Lejegren, ordförande i Regionförbundet Örebro höll med:

– Vilka otroliga exempel på politiskt ledarskap!

Stockholm-Mälarregionen kan bli en regional hub

SEB har funnits i London sedan sextiotalet och är en etablerad aktör i världens mest internationella finansdistrikt. Sir Roger Gifford har jobbar på banken sedan 1982. Gifford tycker att Stockholm-Mälarregionen har potential att utveckla sin finansmarknad och bli en regional hub:

– You could find your specialty – energy, IT, paper, forest – and do financial services on the top of the industrial excellence. That would bring more business to the city.

SEB – LONDON AS A FINANCIAL CENTRE and SEB’s role in it

En region – en studieort

Erik Weiman, lanstingsstyrelses ordförande i Uppsala län konstaterade att vi reser utomlands för att kunna reflektera om oss själva. Detta stämde inte minst in på samarbetet med akademin. Gruppen insåg att vi har kommit en bit på vägen i samverkansfrågor mellan samhälle, akademi och näringsliv. En stor förbättringsmöjlighet är att tydligt marknadsföra Stockholm-Mälarregionen som en studieort.

Kevin McCarthy på Londons officiella PR-organisation, London & Partners jobbar med samverkan med universiteten och internationella studenter. McCarthy berättade att många utländska studenter vet att utbildning i London står för kvalitet, men samtidigt känner man ofta inte till vilka olika universitet man kan välja emellan.

– Tänk om vi kunde skapa en portal – University of Scandinavia, sa Love Ekenberg, dekan på Stockholms universitet.

Presentation: Introduction: London_and_Partners

Presentation: Universities in London

Presentation: Kingston University overview-

Vad hände sen?

Ja, vad är benchmarking, och hur kan man jobba vidare med de lärdomar som dragits? Den 6 mars anordnade Mälardalsrådet ett seminarium för att bryta viktiga slutsatser från resan. Sedan kommer Mälardalsrådet att tillsammans med deltagarna på resan undersöka vilka spår som regionen kan arbeta vidare med för att bli mer internationellt konkurrenskraftig och attraktiv.

Mälardalsrådet anordnade även ett seminarium på promotionbåten för att ytterligare kommunicera dragna lärdomar så att fler kan använda dem i sitt arbete med regional utveckling.