Amsterdam/Utrecht 2016

Kreativitet, innovation och företagsanda karaktäriserar Amsterdam. Utrecht, den konkurrenskraftiga universitetsstaden står för ett hälsosamt urbant leverne. Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära?

Under 2015-2016 tittar vi på världsstaden Amsterdam och den framgångsrika Utrechtregionen i Nederländerna.

En delegation bestående av ledande representanter för politik, akademi och näringsliv var i Amsterdam och Utrecht den 10-12 februari 2016.

Här finns en text om vad vi lärde oss.

Vi såg att holländarna är experter på samverkan mellan politik, akademi och näringsliv. De är modiga och de får saker att hända. Man är ett föredöme när det kommer till infrastrukturlösningar med sömlösa övergångar mellan trafikslagen – du kan ta din cykel till tågstationen och du har tillgång till en smidig parkeringslösning.

De ligger långt före oss inom cirkulär ekonomi. Med cirkulär ekonomi menas bland annat att man redan från början, när en produkt designas tänker in hur materialet kan återanvändas. Istället för att tänka linjärt – produktion, användning, släng – så tänker man cirkulärt, från vagga till vagga, istället från vagga till graven.

Det var också inspirerande att lära mer om hur de tänkte kring innovation inom vården.

Läs om våra lärdomar, om vad som inspirerade oss och hur vi går vidare i RESERAPPORT.

Annan information kopplad till resan:

PROGRAM OCH DELTAGARLISTA

Bilder

BRIEFING BOOK

Andra aktiviteter

Tillsammans med tjänstemän från våra medlemmar deltog vi på ECOMM, en europeisk konferens om hållbar mobilitet som 2015 ägde rum i Utrecht. Vi anordnade ett seminarium i Almedalen tillsammans med Nederländernas ambassad: Developing Sustainable Urban Regions – Inspiration from the Amsterdam & Utrecht Approach.

Om Amsterdam och Utrecht

Creativity – Innovation – Commercial Spirit: Metropolen Amsterdam
Allt sedan landets gyllene århundrade, 1600-talet, då landet fullständigt blomstrade tack vare den globala handeln har Amsterdam varit en internationell smältdegel. Idag härstammar mer än hälften av stadens befolkning från andra länder. Tiderna har förändrats och den globala konkurrensen hårdnar. Amsterdam svarar med att profilera sig tydligare, skapa en av de snabbast växande flygplatserna i Europa och ligga i framkant för samverkan och smarta lösningar till den växande stadens utmaningar.

Healthy Urban Living: Utrecht – konkurrenskraftig universitetsstad
Utrecht är en universitetsstad som två gånger rankats EU:s mest konkurrenskraftiga region. Universitetet är regionens ekonomiska drivkraft. På universitetsområdet har man byggt en science park, med fokus på Life Science och hållbarhet, där politik, akademi och näringsliv arbetar tätt tillsammans för att utveckla regionen och stå sig i den internationella konkurrensen. Staden är även en knutpunkt för den nederländska infrastrukturen och är hem för över 100 000 cyklister. De arbetar ständigt för att möta de utmaningar som det för med sig. Cyklandet ökar, som i vår region, med en rasande fart.

För att få senaste nytt om aktiviteter och förberedelser läs Mälardalsrådets blogg Benchmarking Regions på plattformen Hållbar stad.