Berlin 2018

31 jan – 2 feb 2018 genomförde vi en studieresa tillsammans med en delegation bestående av ledande representanter för politik, akademi och näringsliv. Denna gång besökte vi Berlin med flera intressanta fördjupningsområden.

Syftet med Mälardalsrådets studieresor är att bidra till att stärka regionens internationella konkurrenskraft, bidra till det strategiska arbetet och relationerna mellan politik, näringsliv och akademi samt skapa internationella kontaktytor. Ledande företrädare för politik, näringsliv och akademi med intresse att utveckla Stockholm-Mälarregionen inbjuds att delta.

FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN
• Kreativa Berlin
• Arbetsmarknad och integration
• Talangattraktion och relationer
• Kunskapsintensiva Berlin
• Hållbar mobilitet

Läs studieresans reserapport.

Läs mer om programmet. 

Se deltagarlista här: Delegation Berlin

 

Mer detaljer kring program  kommuniceras av Mälardalsrådets processledare Joanna Szyfterjoanna.szyfter@malardalsradet.se, tel 070-145 16 54.