Kompetens och innovation

Vårt behov av kompetensförsörjning och en stärkt innovationsförmåga ökar i samma takt som befolkningstillväxten i regionen. Vi behöver samarbeta storregionalt för att kunna fortsätta främja regionens tillväxt och hållbara utveckling.

Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion med utbildning och forskning av hög internationell klass, många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv.

Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan att det offentliga, akademin och näringslivet samarbetar för en fortsatt stark kunskapsregion. Funktionella utbildnings- och arbetsmarknadsregioner tar inte alltid hänsyn till länsgränser och utifrån ett storregionalt perspektiv finns en samverkanspotential som kunskaps- och kompetensförsörjningsarbetet syftar till att främja.

Målet för vår verksamhet inom kunskaps- och kompetensförsörjning är att bidra till ökad samordning och en bred förankrad samsyn i kompetensförsörjningsfrågor, som bidrar till att stärka Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion och till regionens hållbara utveckling och tillväxt.

Mälardalsrådets fokus ligger just nu på två särskilt viktiga utmaningar för vår region:

  • En bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens
  • En region som främjar innovation

Kontakta mig gärna för frågor om vårt arbete!