Våra vattenvägar i fokus under Skärgårdstinget

04 september 2019
Mälardalsrådet medverkade vid årets Skärgårdsting i Nynäshamn och talade om framtagandet av den storregionala godsstrategin. Årets tema var Våra vattenvägar och vattentransporter och arrangerades av Haninge och Nynäshamns kommuner tillsammans med SSIF (Södra Skärgårdens Intresseförening).

Tinget lockade många besökare med intressanta talare följt av panelsamtal om utveckling och framtidsplaner för den södra delen av Stockholms skärgård.

– Nynäshamn och Haninge kommun växer och vår ambition är att kommunerna fortsätter växa. Skärgårdstinget är den självklara platsen för dialog och samtal om vår framtid, säger Harry Bouveng (M), kommunalråd i Nynäshamn.

Bland talarna medverkande Stockholm hamnars vd, Thomas Andersson som redogjorde för den nya godshamnen Norvik, som invigs år 2020. Nynäshamn och den nya godshamnen Norvik har viktiga funktioner i det storregionala transportsystemet. Norvik belystes i sommarens samrådssvar från Mälardalsrådet till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. Både järnvägen och väginfrastrukturen som Tvärförbindelse Södertörn behöver uppgraderas för att förbättra tillgängligheten och möta de ökade transporterna när Norvik öppnar. Tillgängligheten är viktig för både Nynäshamn och Stockholm-Mälarregionen som helhet.


Foto: Nynäshamn kommun

Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart talade om vattenvägarna som en resurs för både gods och människor. Andra medverkande var Tomas Norberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen som talade om samordning av post- och paketutlämning i skärgården samt Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanering- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm.

– Skärgården är en unik och vacker miljö för människor att uppleva men framförallt en plats där människor bor och verkar året om. När Norvik öppnar måste vi ta vårt ansvar och garantera goda transporter till och från Nynäshamn, säger Gustav Hemming (C).


Foto: Nynäshamn kommun

Avslutningsvis hölls ett summerande samtal med inbjudna talare, kommunalråd och oppositionsråd i Haninge och Nynäshamns kommun.