Mälardalsrådets styrelse

Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Erika Ullberg (S), Region Stockholm.

Mälardalsrådets styrelse 2015-2019

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 19 ledamöter och 19 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar valresultatet i kommunerna i det senaste valet.

Mälardalsrådets styrelseprotokoll från 2018:

Protokoll Styrelsemöte 2018-11-30

Protokoll Styrelsemöte 2018-09-27

Protokoll styrelsemöte 2018-04-27

Protokoll styrelsemöte 2018-02-15

Presidium

Erika Ullberg (S), Region Stockholm, ordförande

Erik Langby (M), Region Stockholm, 1:e vice ordförande

Birgitta Andersson (C), Region Västmanland, vice ordförande

Marlene Burwick (S), Uppsala kommun, vice ordförande

Monica Johansson (S), Region Sörmland, vice ordförande

Anders Åhrlin (M), Örebro kommun, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun

Anton Berglund (SD), Region Sörmland

Cecilia Brinck (M), Stockholms stad

Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun

Maria Dellham (M), Region Västmanland

Khashayar Farmanbar (S), Nacka kommun

Stefan Hansson (S), Stockholms stad

Karl Henriksson (KD), Region Stockholm

Susanne Nordling (MP), Region Stockholm

Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun

Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms stad

Andreas Svahn (S), Region Örebro län

Anders Teljebäck (S), Västerås stad

Ersättare

Talla Alkurdi (S), Region Stockholm

Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun

Emilia Bjuggren (S), Stockholms stad

Per Carlberg (SD), Region Stockholm

Anders Ceder (S), Region Örebro län

Johan Edstav (MP), Region Uppsala

Gunilla Helmerson (M), Region Stockholm

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Marlene Jörhag (KD), Örebro kommun

Nina Lagh (M), Region Uppsala

Kenneth Lantz (V), Region Örebro län

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland

Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun

Marica Lindblad (MP), Huddinge kommun

Anders Röhfors (M), Arboga kommun

Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun

Börje Wennberg (S), Region Uppsala

Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad

Johan Örjes (C), Region Uppsala