Mälardalsrådets styrelse

Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting.

Mälardalsrådets styrelse 2015-2019

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 19 ledamöter och 19 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar valresultatet i kommunerna i det senaste valet.

Mälardalsrådets styrelseprotokoll från det senaste året:

Protokoll styrelsemöte 2018-02-1

Protokoll styrelsemöte 2017-11-23

Protokoll styrelsemöte 2017-09-21

Protokoll styrelsemöte 2017-04-04

Presidium

Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, ordförande

Erik Langby (M), Stockholms läns landsting, 1:e vice ordförande

Birgitta Andersson (C), Region Västmanland, vice ordförande

Marlene Burwick (S), Uppsala kommun, vice ordförande

Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland, vice ordförande

Anders Åhrlin (M), Örebro kommun, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun

Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun

Maria Dellham (M), Region Västmanland

Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun

Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting

Anton Berglund (SD), Landstinget Sörmland

Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting

Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms stad

Khashayar Farmanbar (S), Nacka kommun

Anders Teljebäck (S), Västerås stad

Andreas Svahn (S), Region Örebro län

Ersättare

Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun

Gunilla Helmerson (M), Stockholms läns landsting

Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun

Nina Lagh (M), Region Uppsala

Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun

Anders Röhfors (M), Arboga kommun

Johan Örjes (C), Region Uppsala

Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad

Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun

Per Carlberg (SD), Stockholms läns landsting

Johan Edstav (MP), Region Uppsala

Marica Lindblad (MP), Huddinge kommun

Kenneth Lantz (V), Region Örebro län

Talla Alkurdi (S), Stockholms läns landsting

Börje Wennberg (S), Region Uppsala

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland

Anders Ceder (S), Region Örebro län

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun