Innovation i offentlig sektor

En stärkt innovationsförmåga i Stockholm-Mälarregionen är allt viktigare för att möta samhällets behov och utmaningar. Mälardalsrådet arbetar utifrån det övergripande målet att stärka Stockholm-Mälarregionens innovationsförmåga med särskilt fokus på innovation i offentlig sektor.

 Inom dessa ramar arbetar vi med:

  • Spridning av goda innovationsexempel för att bättre möta välfärdsbehoven. Mälardalsrådet tar vara på goda exempel på innovation i offentlig verksamhet och bidrar till spridning av dessa till kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Hittills har samarbete skett med Södertälje kommun kring deras arbete med hållbar livsmedelsförsörjning och med Örebro kommuns och regions gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa.
  • Ledarskapets betydelse för ökad innovationsförmåga. Ledarskapets centrala betydelse för innovationsfrämjande i offentlig sektor har lyfts fram i både Mälardalsrådets rapport “Innovation i allmänhetens tjänst” och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) pilotprojekt Innovationsbarometern, där Mälardalsrådet medverkade som projektpart 2018-2019. Utifrån detta tog Mälardalsrådet fram rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” med fokus på ledarskapets betydelse för en ökad  innovationsförmåga i offentlig sektor.
  • Mätning och jämförelser av innovation i offentlig sektor – Hur innovativ är Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet medverkade i pilotprojektet Innovationsbarometern 2018-2019 tillsammans med SKR, Vinnova och Göteborgs stad. Det är en undersökning som mäter innovation i offentlig sektor för att ge en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet och bidra till mer lärande, förbättrad kvalitet och effektivitet.

Har du tankar om vårt innovationsarbete eller frågor, hör gärna av dig!