Kontaktperson:
Andreas Pernblad
Processledare regional utveckling, fokus kunskaps- och kompetensförsörjning
08 41045910 (vxl)
073 507 67 37
Maila mig
Start / Innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor

En stärkt innovationsförmåga är centralt för att möta samhällets behov och utmaningar. Vi lyfter fram goda exempel på innovation i offentlig sektor inom våra fokusområden.

Här är några goda exempel:

  • Ledarskapets betydelse. Mälardalsrådet har tagit fram två rapporter ”Innovation i allmänhetens tjänst” och ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” som båda tar upp ledarskapets betydelse för en innovationsfrämjande i offentlig sektor.
  • Mätning och jämförelser av innovation i offentlig sektor. Mälardalsrådet har medverkat som projektpart iInnovationsbarometern tillsammans med SKR, Vinnova och Göteborgs stad. Innovationsbarometern mäter innovation i offentlig sektor för att ge en helhetsbild av utvecklingen i landet och bidra till mer lärande, förbättrad kvalitet och effektivitet.

Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga
Innovation i allmänhetens tjänst

Spridning av innovation inom offentlig sektor

Mälardalsrådet tar vara på goda exempel på innovation i offentlig verksamhet och bidrar till spridning av dessa till kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Här kan du läsa om Södertälje kommuns arbete med hållbar livsmedelsförsörjning och Örebros gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Metoden inspireras av den spridningsguide som tagits fram av danska Center for Offentlig Innovation (COI). 

Södertälje kommun: Samarbete kring spridning av Södertäljes innovativa arbete med hållbar livsmedelsförsörjning med fokus på offentliga måltider och en levande lokal livsmedelsnäring. 16 kommuner och två regioner i Stockholm-Mälarregionen deltog i spridningsarbetet. Utifrån arbetet har delegationer med politiker och tjänstepersoner från tre kommuner och en region gjort uppföljningar med Södertälje för fördjupat lärande och samarbete. Läs mer här. 

Örebros gemensamma testbädd: Samarbete kring spridning av Örebros gemensamma arbete med testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Fokus är på att lyfta de viktigaste faktorerna för att etablera en testbädd och testmiljö inom välfärdsteknik och e-hälsa samt sprida kunskap och erfarenheter till kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. 13 kommuner och 3 regioner har deltagit i spridningsaktiviteter. Deltagande kommuner har också bjudits in att delta i en förstudie kring en regional testbädd. Läs mer här.