Kontaktperson:
Andreas Pernblad
Processledare regional utveckling, fokus kunskaps- och kompetensförsörjning
08 41045910 (vxl)
073 507 67 37
Maila mig
Start / Innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor

En stärkt innovationsförmåga är centralt för att möta samhällets behov och utmaningar. Vi lyfter fram goda exempel på innovation i offentlig sektor inom våra fokusområden.

Här är några goda exempel:

  • Innovation för att bättre möta välfärdsbehoven. Mälardalsrådet har lyft fram Södertälje kommun om deras arbete med hållbar livsmedelsförsörjning och Örebro kommuns och Region Örebro läns gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa.
  • Ledarskapets betydelse. Mälardalsrådet har tagit fram två rapporter ”Innovation i allmänhetens tjänst” och ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” som båda tar upp ledarskapets betydelse för en innovationsfrämjande i offentlig sektor.
  • Mätning och jämförelser av innovation i offentlig sektor. Mälardalsrådet har medverkat som projektpart i Innovationsbarometern tillsammans med SKR, Vinnova och Göteborgs stad. Innovationsbarometern mäter innovation i offentlig sektor för att ge en helhetsbild av utvecklingen i landet och bidra till mer lärande, förbättrad kvalitet och effektivitet.

Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga
Innovation i allmänhetens tjänst