Att lösa kompetensförsörjningen i en tid av omställning

04 maj 2023
Sverige har idag en rad bristyrken, som utan kompetensförsörjning riskerar att hämma Stockholm-Mälarregionens utveckling. Under Mälartinget diskuterades flera möjligheter och lösningar under ett av de tre delseminarierna.
Delseminarium om En Bättre Matchning på Mälartinget.

Lärare och samhällsbyggare inom infrastruktur är de två bristyrken som Mälardalsrådet valt att fokusera på inom processen En Bättre Matchning.

– När det gäller lärarutbildningarna behöver genomströmningen öka. Söktrycket ser hyfsat bra ut men fler studenter behöver slutföra sin utbildning, sa Mälardalsrådets projektledare Jens Carlenfors Linered, som inledde seminariet.

Zandra Lövgren, utvecklingsstrateg på Region Stockholm, berättade om Kompetensarena Stockholm, en plattform för dialog kring regionala kompetensförsörjningsfrågor. Där möts politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter för att planera utifrån dagens tillgång på kompetens och arbetsmarknadens kommande behov.

– Den här arenan är extra viktig i tider av omställning. Vi vet att kompetensförsörjningsbehovet är växande – men också växlande. Mälardalsrådet är en bra plattform där vi kan kraftsamla och fokusera kring just kompetensfrågan, sa hon.

Jens Carlenfors Linered, Mälardalsrådet, Elin Kebert, Byggföretagen och Zandra Lövgren, Region Stockholm på delseminariet.

Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning hos Byggföretagen vittnade om effekterna av kriget i Ukraina.

– På bara några veckor lämnade 850 medarbetare Sverige för att vara på plats i Ukraina med sina familjer. Innan kriget var Ukraina det tredje största ursprungslandet för personal inom byggsektorn. Vi kan också inse redan nu vilken enorm arbetskraft som kommer stanna kvar i Ukraina för att bygga upp landet igen.

En annan utmaning är att många samhällsbyggare inte är lika pendlingsbenägna som exempelvis vårdpersonal.

– Tre av fyra av våra medlemsföretag har avstått från att delta i offentliga upphandlingar för att de inte kan hitta personal. Men vuxnas omskolning till byggbranschen och ett ökat intresse bland kvinnor har en stor potential. Branschen vill ta vara på detta.

Seminariet avrundades med panelsamtal mellan politiska företrädare från regionen. Bland andra deltog Cecilia Linder (M), Region Uppsala och Karolina Myllergård (S), Region Västmanland.

– Vi behöver bejaka det faktum att två av fyra personer inte bor på sin arbetsort och fokusera på det storregionala. Det är lätt att bli lokalpatriotisk men i vårt arbete med den regionala utvecklingsstrategin ser vi tydligt hur pendlingen mellan kommuner och regioner är avgörande, sa Cecilia Linder.

Karolina Myllergård tycker även att diskussionen om samhällsbyggare behöver bli mer högljudd.

– Man hör mycket om bristen på lokförare men de andra delarna av infrastrukturen är det ganska tyst om fortfarande.

Läs mer om Mälardalsrådets En Bättre Matchning.