Nyheter

Bodil Båvner, SKR: Lärarfrågorna är högaktuella

Hej Bodil Båvner, utredare på SKR, som deltar i Mälardalsrådets pilotstudie om hur regioner, kommuner och lärosäten gemensamt kan stärka lärarförsörjningen.

Vilka är dina intryck av arbetet i pilotstudien hittills?
Mälardalsrådet arbetar tydligt med det storregionala perspektivet på ett drivande sätt. I mitt uppdrag jobbar vi vanligtvis med förändringar för kommunerna utifrån ett statligt perspektiv, då blir det ofta längre ledtider. Därför är roligt och lärorikt att få ta del av ett annat arbetssätt och inte minst få regioners och lärosätens syn på frågorna.

Lärarfrågan är högaktuell just nu. På nationell nivå är en remiss ute om hur man kan öka kvalitén i lärarutbildningen och få fler lärare i skolan. Hur arbetar ni på SKR med remissen och aktuella lärarfrågor?
Skolfrågan är alltid aktuell hos SKR och remissen kommer att behandlas av politiker från både kommuner och regioner. Högre utbildning är en viktig del i kompetensförsörjningen och central för en fungerande skola. Många vill ha fördjupade utbildningar, fler lärare, mer forskning, mer kompetens på alla möjliga områden men vi har begränsade resurser i Sverige, t ex hur många människor som kan utbildas, där även lärosätenas personal är begränsad. Det är viktigt att se till att vi lägger resurser – både ekonomiska och personal - där det behövs som mest. I Mälardalsrådets pilotstudie är det bra att lärosätena inkluderas, så att man får med perspektiv kring t ex grundutbildning och kompetensutveckling.

Vilket område tror du blir viktigast att jobba med på storregional nivå framöver?
Att lärosäten och kommuner arbetar tillsammans så att man nyttjar resurserna på bästa sätt. Alla lärosäten behöver inte bygga upp alla utbildningar. En del lärarutbildningar är små och där kan det räcka med att något eller några lärosäten har utbildningen, medan de stora ämnena måste finnas överallt. Mer samarbete behövs och där är det storregionala väldigt positivt. Arbete på storregional nivå gör att man kan se hela regionens behov, hitta lösningar och använda resurser på bästa sätt. Exempelvis kartläggningen i pilotstudien och att synliggöra statistik så att inte alla behöver lägga resurser på att ta fram samma slags underlag.

Vad tror du blir mest intressant i det fortsatta arbetet med lärarfrågorna inom En Bättre Matchning?
Om man kan behålla fokus så alla känner igen sig kan det bli framgångsrikt. Att genomföra det som är planerat blir det mest intressanta. En reell utmaning som inte Mälardalsrådet eller regionerna kan påverka är med den nationella politiken, även remissen. Det kan komma politiska förslag från sidan som helt ändrar fokus, därför måste man se till vad regionerna kan göra själva utan nationell påverkan. Ibland är det för mycket kortsiktighet i utbildningspolitiken så det är bra att hitta frågor som man kan hantera själv på regional nivå.