Nyheter

Hur innovativ är Stockholm-Mälarregionen? Delta i Innovationstestet.se!

Delta i Innovationstestet.se och bidra till en mer innovativ Stockholm-Mälarregion! Med testet kan kommuner och regioner se hur innovativ den egna verksamheten är genom att svara på ett antal frågor.

Som en del av arbetet med att öka innovationsförmågan i Stockholm-Mälarregionen har Mälardalsrådet under det gångna året varit delaktigt i det SKL-ledda projektet Innovationsbarometern. Inom ramen för projektet har självskattningsverktyget Innovationstestet.se nu tagits fram.

Innovationstestet.se lanseras under SKL:s innovationsvecka 30 sep–4 oktober, men gå gärna in och svara på frågorna redan idag! Återkoppla också gärna feedback av att använda verktyget till klas.danerlov@skl.se

Innovationstestet:
https://innovationstestet.se