Deltagarrekord på Mälartinget i Södertälje

05 maj 2023
400 deltagare samlades i Södertälje den 4-5 maj när Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för regioner och kommuner i Stockholm-Mälarregionen, höll sin årskonferens Mälartinget.
Mälartinget i Södertälje samlade 400 deltagare.

Mälartinget 2023 hölls på Södertälje Science Park med deltagare från såväl kommuner, regioner, näringsliv och akademi.

– Jag är glad att samlas vi samlas på just den här platsen där Astra, Södertälje kommun och KTH samarbetar för kompetensförsörjningen, en så viktig fråga för hela regionen, sa Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun när hon inledde Mälartinget tillsammans Region Stockholms finansregionråd Aida Hadžialić (S).

Boel Godner betonade i sitt inledningstal hur det storregionala samarbetet skapar möjligheter för fler människor att ta sig till de stora arbetsplatserna.

– Bara här i Södertälje har vi sammantaget tiotusentals anställda inom Scania och Astra. Vi i Södertälje kommun hade aldrig själva klarat av att få till den infrastruktur och de kommunikationer som behövs för kompetensförsörjningen. Att vi samverkar kring de stora frågorna i vår region är helt avgörande.

Aida Hadžialić lyfte fram tre starka skäl till att våra och utveckla det unika samarbetet som sker inom Mälardalsrådet.

– Först och främst gäller det pendling, kollektivtrafik och arbetsliv, som påverkar enskilda människors vardag. För det andra handlar det om företag, innovation och forskning – hur vi främjar våra stora företag. Den tredje stora frågan är regionens och hela landets positionering. Om vi vill vara Nordens ledande storregion krävs det att vi ser bortom parti- och länsgränser och samlas kring de värden vi behöver skapa.

Hälsning till deltagarna från Kievs borgmästare
Under inledningen av Mälartinget fick deltagarna ta emot en speciell – och för många oväntad – hälsning från Vitali Klitschko, borgmästare i Kiev, som tackade varmt för allt stöd som Ukraina tagit emot.

– Vi försvarar inte bara oss själva och Ukraina utan även era rättigheter och friheter, som en del av Europa. Vi vill leva i ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter är prioriterade. Jag hoppas att vi en dag kan få bjuda er hit till Kiev och få tacka för er.

Mälardalsrådet kan lösa ”wicked problems”
Under dagen talade flera gäster, bland andra statsvetare Jenny Madestam. Hon lyfte fram vikten av det interaktiva politiska ledarskapet, som varken pekar med hela handen eller backar undan för svåra beslut. Men genom aktiv och engagerad dialog och kontakt med alla som kan bidra i att lösa samhällets utmaningar kan politiska ledare även lösa så kallade ”wicked problems”, de problem som saknar enkla svar och kräver samverkan.

– Det här forumet och ert arbete i Mälardalsrådet är precis ett sådant exempel på ledarskap, sa Jenny Madestam.

Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister.

Besök av infrastrukturministern
Mälartinget gästades också av infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), som berättade om regeringens transport- och infrastrukturpolitik.

– Det är fantastiskt att vara här och se så mycket engagemang. Att ni är 400 personer som samlats för att diskutera infrastrukturfrågor i Stockholm-Mälarregionen visar hur viktig den här frågan är.

Klicka här för att se bilder från Mälartinget på Mälardalsrådets Facebook-sida.