Nyheter

Dialogmöte med lärosäten för förbättrad matchning inom IT- och datautbildningar

IT/Data är ett av de yrkesområden där det saknas kvalificerad arbetskraftMånga som är utbildade inom IT och data arbetar inte heller inom yrket, trots att arbetsgivare är i stort behov av utbildad personal. 

Mälardalsrådets En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och lärosäten i Stockholm-Mälarregionen för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla nya arbetssätt för att ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov med särskilt fokus på IT och Data. 

Resultat och slutsatser av vårens arbete diskuterades vid ett möte den 27 augusti där sju lärosäten och lika många regioner deltog.  

Från styrgruppen i En Bättre Matchning deltog Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region VästmanlandMonica Johansson, (S) regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland, och Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Uppsala kommun och ledamot i Mälardalsrådets styrelse. 

- Jag som politiker känner mig frustrerad att samarbete mellan lärosätena saknas. Jag skulle vilja från statens sida se ett uppdrag om tydligare samverkan så att utbildningar som är viktiga för vår region inte försvinner, sa Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland. 

Slutsatser från arbetet har samlats i ett PM och tar bland annat upp att dialog och samverkan behöver ske på både regional och storregional nivå.
Detta för att: 

  • möjliggöra mer likvärdiga arbetssätt och strukturer 

  • lärosäten rekryterar från och kompetensförsörjer flera län 

  • möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte mellan länen  

  • få större tyngd i ett påverkansarbete mot nationell nivå i frågor där lärosäten och regioner har gemensamma intressen


Diskussionerna från mötet sammanfattas nu av tjänstepersonerna i samarbetet och ligger till grund för det fortsatta arbetet 

Läs mer i PM En Bättre Matchning - Promemoria för pilotstudien för IT och Datautbildningar.