Nyheter

En Bättre Matchning med MERUT

Kompetensförsörjning och utbildningars relevans för samhället engagerar många parter i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådets process för en bättre matchning på arbetsmarknaden har gjort gemensam sak med lärosätesprojektet MERUT för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna.

Inom projektet MERUT (Metoder Relevansbedömning Utbildning) samarbetar sju lärosäten för att etablera kunskap och samsyn om utbildningarnas utformning, dimensionering, och deras samhällsrelevans.

- Sättet man har valt att samarbeta på och frågorna har flera likheter och beröringspunkter med det arbete som bedrivs i En Bättre Matchning säger Andreas Pernblad, ansvarig processledare på Mälardalsrådet.

En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet mellan regioner och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen. Samarbetet syftar bland annat till att stärka dialogen med regionens lärosäten i frågor gällande kompetensförsörjning.

I början av 2020 drogs ett gemensamt arbete igång inom En Bättre Matchning där sex lärosäten och sju regioner arbetar tillsammans för att för att kunna ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov för att stärka lärosätena utbildningsplanering. Arbetet fokuserar just nu på  IT/data-utbildningar. Till hösten kommer fokus att skifta till pedagogiska utbildningar där erfarenheterna från vårens arbete tas tillvara.

Den 30 mars deltog representanter från En Bättre Matchning på MERUT-projektets arbetsmöte, både för att presentera det egna pågående arbetet men också för att lära mer om projektet och hur ett starkare samarbete kan etableras.

Utifrån lärdomar från mötet och direkta stöd från flera av MERUT-projektets deltagare kommer nu intervjuer att genomföras med representanter från flera av Stockholm-Mälarregionens högre lärosäten. Intervjuerna ska ge en bättre kunskap om lärosätenas utbildningsplanering och framförallt hur andra samhällsaktörer såsom regioner och kommuner kan bidra.