Nyheter

EU-projekt som gör skillnad visas på Mälartinget

EU-projekt som gör skillnad på årets Mälarting 

Årets Mälarting den 9-10 maj i Örebro belyser globala trender och vad som krävs för en fortsatt hållbar och internationellt konkurrenskraftig Stockholm-MälarregionSom en del av programmet visas ett antal viktiga EU-projekt upp som exempel på hur EU bidrar till regionens utveckling. 

Urvalet har gjorts tillsammans med strukturfondspartnerskapen i Östra Mellansverige och Stockholm. 

– EU-projekt är ett sätt att samverka och få mer resurser som främjar utveckling och tillväxt. Genom dessa kan man få till stånd utvecklingsprojekt över både organisatoriska och geografiska gränser. Det är också ett bra sätt att tillföra resurser till regionen och växla upp projekten, då 75 procent av budgeten täcks av EU-medel, säger Elisabeth Langgren Lundovhuvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapet Östra MellanSverige. 

För att lyckas krävs tydliga strategier och mål, menar hon. 

– En viktig grund i arbetet är att vi, utifrån EU:s gemensamma strategi Europa 2020 och våra regionala och lokala utvecklingsplaner, har identifierat utmaningar för vår region som vi sedan kan omsätta i konkreta projekt. 

Att arbeta med EU-projekt kräver både kunskap och resurser, och Elisabeth Langgren Lundov berättar att det kan vara en tröskel, inte minst i mindre kommuner. 

– I dag är både politiker och tjänstepersoner mer medvetna om strukturfonderna och möjligheterna med EU-projekt. Det har också skett en mobilisering i de fem länen i Östra Mellansverige och vi har en bra samverkan mellan tjänstepersoner och politiker. Och intresset ökar i takt med att vi har fått mer erfarenhet av att driva EU-projekt och ser resultaten.  

Vid Mälartinget kommer flera framgångsrika EU-projekt att synas som en del av utställningsdelen Mälarlabbet.  

– Ett bra initiativ! Något vi kan bli ännu bättre på är just att lära av och få inspiration av varandra och visa upp lyckade projekt, säger Elisabeth Langgren Lundov. 

Stockholm Digital Care är ett av EU-projekten som ställer ut. 

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara världsledande när det gäller utveckling och användning av nya digitala produkter och tjänster. För att kunna uppnå det har Stockholms stad samt Huddinge och Nacka kommun, StorsthlmRegion Stockholm och RISE gått samman för att genom Stockholm Digital Care skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan små och medelstora företag, forskning, kommuner och landstinget. 

– Vi vill visa hur man kan bidra till utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster för äldreomsorgen samtidigt som vi utvecklar arbetssätt och nytänk inom vår egen verksamhet, säger projektledaren Emma Eng, Stockholms stad. 

Hon framhåller också att EU-projekt är en bra arbetsform för utvecklingsarbete i offentlig sektor då det skapar utrymme utöver den årliga ettårsbudgeten och gör det möjligt att få tid och resurser för ett mer långsiktigt arbete. 

– Besök min monter på Mälarlabbet så berättar jag mer!   

 

Välkommen till Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. Mer information och anmälan här.