Nyheter

Fortsatt arbete efter Styr- och resursutredningen

Hur fungerar styrningen och resurstilldelningen till den högre utbildningen? Och hur kan Stockholm-Mälarregionen bidra till en bättre matchning mellan studier och jobb? Nyligen gick remisstiden ut för styr- och resursutredningen (Strut). Utredningen har undersökt hur styrningen och resurstilldelningen till den högre utbildningen kan förbättras. Inom En Bättre Matchning hade ett underlag till remissvar tagits fram och nu fortsätter arbetet för en bättre kompetensförsörjning.


Inför Strut-utredningens remissperiod tog Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning fram ett kunskapsunderlag till medlemmarna som stöd för eventuella remissvar. I slutet av juni löpte remisstiden ut och nu fortsätter arbetet för stärkt dialog med de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen. I höst kommer bland annat ett underlag tas fram om arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov från lärosätena.

En Bättre Matchning
Länen i Stockholm-Mälarregionen arbetar tillsammans för att nå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet under namnet ”En Bättre Matchning” (EBM) och leds av en styrgrupp bestående av de regionalt utvecklingsansvariga politikerna i länen. Arbetet sker genom att bedriva påverkansarbete och opinionsbildning mot den nationella nivån men också genom dialog och samarbete med våra lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.

Läs mer på www.enbattrematchning.se