Nyheter

Frukostmöte i riksdagen: En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen

Kompetensförsörjningen är en av Sveriges viktigaste frågor med stora brister på både kort och lång sikt. Den 5 december bjöd Mälardalsrådet in till ett frukostseminarium i riksdagen om hur samarbetet mellan det offentliga och högre lärosäten kan vidareutvecklas för att stärka matchningen mellan arbetsmarknadens behov och lärosätenas utbud.

Mälardalsrådet koordinerar det storregionala samarbetet En Bättre Matchning med det övergripande syftet att stärka dialog och samarbete mellan regioner och högre lärosäten. Från den politiska styrgruppen medverkade Fredrik Ahlstedt (M), Mälardalsrådets styrelse och Uppsala kommun, Eva Andersson (S), Region Östergötland, och Gustav Hemming (C), Region Stockholm.

Roger Haddad (L) vice ordförande i Utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson tog upp den stora bristen på bland annat sjuksköterskor och lärare som direkt påverkar kommuner och regioner.
- Under seminariet efterfrågades en ökad och mer strukturerad samverkan mellan lärosäten och regioner och kommuner. Detta kommer jag att stötta och arbeta för att hitta en bra balans kring.

Pia Nilsson (S) från Utbildningsutskottet och en av dagens värdar poängterade behovet av och potentialen med en stärkt samverkan.
- Vi behöver en mer strukturerad samverkan med våra lärosäten som inte är styrd utan ömsesidig. Först då kan vi närma oss större lösningar på kompetensförsörjningen.

Värdar för seminariet var Maria Stockhaus (M) och Pia Nilsson (S), ledamöter i Utbildningsutskottet.

Ta del av bilder från dagen här.

Ta del av vad riksdagsledamöterna Pia Nilsson (S), Maria Stockhaus (M), Roger Haddad (L) och Caroline Helmersson Olsson (S) tyckte om dagen här nedan.


Maria Stockhaus (M) riksdagsledamot UtbildningsutskottetRoger Haddad (L) vice ordförande Utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson för LiberalernaPia Nilsson (S) riksdagsledamot UtbildningsutskottetCaroline Helmersson Olsson (S) riksdagsledamot Utbildningsutskottet