Nyheter

Hur kan vi möta lärarbristen genom att samarbeta storregionalt?

Den 9 oktober samlades representanter från åtta regioner och nio lärosäten för att diskutera vad som kan göras för att möta den stora och växande bristen på lärare som finns idag. Bakom initiativet står Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning.

I Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige har det tidigare utpekade behovet av 80 000 lärare fram till 2031 reviderats ner till 45 000 till 2033.

- Även om detta är goda nyheter sett till landets möjligheter att kunna hantera lärarförsörjningen så är vi fortfarande i en väldigt tuff sits, där enbart fler utbildningsplatser inte kan lösa den brist vi nu står inför, säger Peter Möller, analytiker på Region Dalarna och doktor i kulturgeografi på Högskolan i Dalarna.

I Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner samt på högskolor och universitet genomförs redan idag flera olika typer av insatser exempelvis arbetsintegrerade utbildningar, validering av reell kompetens och arbete med breddad rekrytering. Dialogmötet syftade till att diskutera hur ett storregionalt samarbete mellan flera regioner, kommuner och lärosäten kan stärka det pågående arbetet.

Regeringen tillsatte Valideringsdelegationen 2015–2019. Delegationen hade uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Inom läraryrket har man kommit förhållandevis långt:

- För läraryrket finns goda förutsättningar för validering. Det finns erfarenheter och kunskap, bland annat från Lärarlyftet som har en satt struktur för validering. Däremot ser vi ett generellt problem med information, potentiella studenter vet inte vilka möjligheter som finns, säger Elin Landell, Departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet och tidigare kanslichef på Valideringsdelegationen.

I ett nästa steg bjuds även kommunala representanter in för att ge sina perspektiv och tankar kring vad man kan göra för att stärka lärarförsörjningen. I början av 2021 planeras ett resultat- och dialogmöte med representanter från alla deltagande parter för att diskutera analysen och möjliga vägar framåt.

Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning koordineras av Mälardalsrådet och består av åtta regioner. Arbetet leds av en politisk styrgrupp vars ledamöter har ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget. Målet är att stärka dialogen mellan högskolor och universitet i frågor gällande strategisk kompetensförsörjning.