Nyheter

Johan Tysk: Bristen på kompetens är ett hinder för tillväxt

Johan Tysk är vice rektor på Uppsala Universitet och deltar i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning och krönikör för nyhetsbrevet den här månaden.


Hösten är här, träden spelar färgsymfonier, luften är hög, klar, kall och krispig. Snart måste jag nog ta på vinterrocken när jag cyklar till jobbet. Utanför min arbetsplats ser jag hur våning efter våning adderas till Nya Ångström. Det är spännande med byggarbetsplatser –  jag ser många människor stanna upp för att kika över stängslet och se vad som pågår. Det kommer att bli arbetsplats för över 6000 studenter och 1300 anställda. Vi hoppas att det också ska bli en plats där företag, kommun, regionen och alla våra samarbetsparter ska känna sig välkomna – inte bara inbjudna till särskilda evenemang utan att de även finns på plats i vardagen.

En byggarbetsplats blir väldigt påtagligt en symbol för växande, utveckling och expansion. Mälardalen med Stockholm - Uppsala utvecklas och omvandlas snabbt. Befolkningen ökar och stora investeringar görs i bostäder, transportinfrastruktur, industri och näringsliv. Mer och ny kompetens behövs överallt –  i små och stora företag, i skolor, i vården - för att Sverige som land ska stå sig som ledande kunskapsnation i världen.

Kompetensförsörjning är ett av universitetets viktigaste uppdrag. Stockholm-Mälardalsregionen har landets största och mest kunskapsintensiva arbetsmarknad. Bristen på kompetens är ett hinder för tillväxt. Matchningen mellan lärosätenas utbildningsutbud och arbetsmarknaden är en utmaning.  Mälardalsrådets plattform En bättre matchning är därför ett utmärkt kunskapsunderlag för fortsatt samverkan och dialog i en storregional geografi där vi ser många möjligheter till ett gynnsamt samarbete. Uppsala universitet utbildar tillsammans med de andra lärosätena för samhällets alla sektorer. Vi kraftsamlar just nu för att utbilda för bristyrken – ingenjörer, lärare, socionomer, sjuksköterskor och läkare. Men det är svårt att hitta praktik och verksamhetsförlagd utbildning för många av dessa. Det blir ett moment 22 – utan praktiken kommer vi inte kunna få fler utbildade till skolan och vården. Här behöver vi verkligen hjälpas åt! Kanske kan vi också tänka nytt tillsammans för att hitta möjligheter för att kombinera utbildning och yrkesverksamhet.

Uppsala universitet vill vara med och möta de stora globala utmaningarna - det gäller inte minst ödesfrågan om hållbar utveckling. Det gör vi främst genom vår utbildning och forskning. Vid universitet pågår forskning på bred front om allt från batterier, solceller, vindkraft, medicinsk teknik men också om demokrati, antibiotikaresistens, cancer, migration och mycket mer. Vi har precis startat ett nytt mångvetenskapligt forskningsprogram inom AI där vi kan vänta oss spännande forskningsresultat.

Universitet lever i symbios med staden Uppsala. Vi har växt och utvecklats tillsammans med staden, både historiskt, nu och i framtiden.  Att vi har en trygg och en ur alla perspektiv hållbar stad är viktigt för oss. I både utbildning och forskning är kontakter och samarbete med olika aktörer i samhället avgörande. Det är inte bara en förutsättning för att ny kunskap ska komma till nytta utan också något som bidrar till förnyelse av utbildning och forskning. Jag hoppas att Nya Ångström kommer att bli en sådan arena.

På den storregionala nivån behöver vi också en utvecklad arena för möten, samarbeten och samverkan. Mälardalsrådets En Bättre matchning är plattformen där jag möter andra lärosäten och våra regioner från Stockholm-Mälarregionen. Den 8 november träffas vi igen för fortsatta diskussioner om den storregionala kompetensförsörjningen.

Vi ses!