Nyheter

Kompetensförsörjning och samverkan prioriterade frågor i forskningspropositionen

Kompetensförsörjning och en stärkt samverkan var bland de prioriterade frågorna i regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades den 17 december av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och näringsminister Ibrahim Baylan.

De föreslagna satsningarna baseras på de fem samhällsutmaningarna Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Demokrati och starkt samhälle, Digitalisering och Kompetensförsörjning och arbetsliv.

Bland annat föreslås att

  • Mål ska sättas för hur många som ska examineras inom utbildningar till legitimationsyrken såsom lärare och sjuksköterskor

  • Lärosätenas ansvar för samverkan med det omgivande samhället ska stärkas i högskolelagen

  • Lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet ska stärkas


Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning arbetar för en stärkt dialog mellan regionalt utvecklingsansvariga och högskolor och universitet i Stockholm-Mälarregionen i frågor gällande kompetensförsörjning.

- Vi har idag goda relationer med våra högskolor och universitet i Stockholm-Mälarregionen och ser fram emot att föra en dialog med dem, både regionalt och storregionalt kring hur regeringens förslag kan bidra till att möta de samhällsutmaningar vi delar, säger Irén Lejegren (S) regionråd Region Örebro län och ordförande i En Bättre Matchning.