”Kompetensförsörjningen berör oss alla”

05 oktober 2023
Kompetensförsörjningen var i fokus när Region Östergötland bjöd in till årets Framtidsdag den 5 oktober. Konferensen samlade deltagare från kommuner, näringsliv och civilsamhälle för diskussioner om Östergötlands utveckling.
Marie Morell (M), ordförande regionstyrelsen i Region Östergötland.

Marie Morell (M), ordförande regionstyrelsen i Region Östergötland, inledde dagen.

– Kompetensförsörjningen är något som berör oss alla. Vi behöver rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid. Inte minst inom infrastrukturutvecklingen, där ett växande Östergötland står inför utmaningar. Ett exempel är Ostlänken som kräver mycket specifik kompetens. Ostlänken är även viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, där goda förbindelser norrut och söderut kommer att förstora arbetsmarknadsregionen.

Per Larsson (KD), ordförande i Region Östergötlands regionutvecklingsnämnd och ledamot i En Bättre Matchning.

Stor potential i att arbeta tillsammans
Per Larsson (KD) är ordförande i Region Östergötlands regionutvecklingsnämnd och ingår i Mälardalsrådets politiska styrgrupp för kompetensförsörjning (En Bättre Matchning). Han lyfte fram värdet av samverkan kring kompetensförsörjningsarbetet.

– Kompetensförsörjningsfrågorna är en av de största utmaningarna just nu. Både för offentliga aktörer, inte minst regionen själv som stor arbetsgivare, och för näringslivet. Både små och stora företag, inom en bredd av branscher, lyfter upp kompetensförsörjningen som en av de svåraste frågorna att tackla. Det finns en stor potential i att arbeta tillsammans för att hitta vägar framåt. Därför är det viktigt med en sådan här dag då deltagare från många olika sektorer träffas.

Storregionalt samarbete som förstärker den regionala utvecklingen
Att människor har nära till utbildningsplatser och kollektivtrafik är betydelsefullt och inom Region Östergötlands pågår ett arbete med att kartlägga var utbildningar finns och deras avstånd till kollektivtrafik. Frågorna om ökad tillgänglighet till utbildning är aktuella för flera kommuner i Stockholm-Mälarregionen och har uppmärksammats i Mälardalsrådets arbete, exempelvis när det kommer till ökad genomströmning inom lärarutbildningen.

– Mycket kan och behöver göras lokalt och regionalt, men inom Mälardalsrådet kan vi exempelvis bli tydliga med vilka nationella reformer som skulle underlätta för både kommuner och regioner, när det kommer till bättre tillgänglighet till lärarutbildning. Bättre flexibilitet och långsiktighet när det kommer till lärcentrum är ett exempel, som vi också arbetar med i Mälardalsrådet, sade Per Larsson (KD).

En Bättre Matchning
En Bättre Matchning är Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete och samlar nio regioner för att stärka Stockholm-Mälarregionens försörjning av högskoleutbildade genom dialog, opinionsbildning och kunskapsdelning. Här ingår lärare och samhällsbyggare inom infrastruktur. Läs mer på Mälardalsrådets hemsida.