Nyheter

Seminarium 8/11: Hur säkrar vi den storregionala kompetensförsörjningen?

Kompetensförsörjning är en av Sveriges hetaste frågor. Några exempel.


Trots ett behov av 70 000 IT-personer till 2022 så arbetar var fjärde person som har en eftergymnasial IT/Data-utbildning inte i branschen.


Fram till 2025 kommer Sverige att sakna fler än 65 000 lärare. Redan idag studerar nästan var fjärde student på högskolan till lärare, men det räcker inte. Nya modeller behövs för  kompetensförsörjningen av lärare.


Mälardalsrådets En Bättre Matchning koordinerar samarbetet mellan sju regioner och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen för att möta utmaningarna genom konkreta insatser.  Den 8 november bjuder vi in till en förmiddag med intressanta talare från Sverige och våra nordiska grannländer för att diskutera frågorna.

Tid: Fredag den 8 november kl. 10.00 - 12.30 (med inledande frukost från 09.00 och avslutande lunch från 12.30)
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm
Anmäl dig här!

Medverkande:

Irén Lejegren (S) regionråd på Region Örebro län och ordförande för En Bättre Matchning

Eva Andersson (S) regionråd på Region Östergötland och ledamot i styrgruppen för En Bättre Matchning

Gustav Hemming (C) regionråd på Region Stockholm och ledamot i styrgruppen för En Bättre Matchning

Magnus Svensson (C) regionråd på Region Gävleborg och ledamot i styrgruppen för En Bättre Matchning

 

Johan Tysk vice rektor på Uppsala universitet

Anna Lindholm Ulfvensjö planeringschef vid rektorns stab på Örebro universitet

Mikaela Almerud högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv

Mimmi Rönnqvist ordförande Saco Studentråd

Anders Carlberg avdelningschef på enheten för Forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen

Sofia Berlin Kolm analytiker och utredare på Universitetskanslersämbetet

Margrethe Marstrøm Svensrud seksjonsleder på Kompetanse Norge

Lars D. Christoffersen Direktør og dekan bacheloruddannelser og studiemiljø, Danmarks Tekniske Universitet

Varmt välkommen!