Nyheter

Lärdomar från Berlin – hur tar vi vara på nya förmågor och innovationer?

Studieresan till Berlin gav mig många intryck om hur mycket det kan skilja på våra sätt att se och ta vara på nya förmågor och innovationer, skriver Jari Puustinen (M), kommunalråd, Eskilstuna kommun och deltagare på den studieresa till Berlin som Mälardalsrådet genomförde för ledande representanter från akademi, näringsliv och politiken i Stockholm- Mälarregionen.

I mitt huvud hade jag stora förväntningar på resan till Berlin, speciellt kring hur man jobbar med innovationer och hur man tar hand om talanger. Vad kan vi lära av Berlin och Tyskland? Hur ser man på startups och innovationer? Vi besökte Factory Berlin, ett av Berlins större startup-säten. Där är man duktig på att attrahera talanger och investeringar. Vi fick höra och se hur de stora företagen i Tyskland är med och bidrar med resurser och kompetens tillsammans med startup-företagen i deras miljö. Det var också en stor del av deras framgång. Hörde man ordet staten? Nej! Man har förstått att de regioner som ligger i framkant kommer locka till sig startup-företag och att det bidrar till tillväxt, attraktion och utveckling. Motsatsen är stagnation. Factory Berlin hade en otroligt kreativ och trevlig miljö, men framförallt energiska entreprenörer från alla delar av världen. En klar förebild och besöket gav energi.

Något som gav helt andra känslor var berättelsen om hur utvecklaren Tayyab Shabab blev tvungen att lämna Sverige tillsammans med sin familj, p.g.a. en administrativ miss av hans tidigare arbetsgivare, trots att hans kompetens efterfrågas av många företag. Detta var ett skolexempel på hur man inte ska göra. Hur kan vi som nation tillåta sådan hantering av talanger? Alla tycker det är åt pipsvängen men som vanligt händer ingenting i Sverige eftersom en myndighet har sagt sitt. Skillnaden var med andra ord stor gällande synsätt mellan våra länder och därför tar vi lärdomar från resan och jobbar för en förändring.