Nyheter

Helena Jerregård: Lyckad matchning 2030

Helena Jerregård, vice rektor samverkan, Mälardalens högskola: Tänk om vi om tio år har satt Stockholm-Mälarregionen på världskartan genom att vara den region som lyckats matcha arbetsmarknadens behov med kompetent arbetskraft!

Nyligen publicerade Mälardalsrådet en rapport om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. En förväntat befolkningsökning på 1,4 miljoner invånare till 2050 innebär gigantiska infrastrukturutmaningar och den kompetens som krävs finns inte idag. Det är ett av flera exempel på områden där gapet mellan behov och tillgång på kompetens är stort.

Vi lever i ett samhälle där ökad digitalisering, globalisering och konkurrens driver en ständig utveckling. Morgondagens kompetensförsörjning handlar om att utveckla varje människas potential genom livslångt lärande och arbetsglädje. Vi ser nu även hur pandemin påverkar och utmanar både utbildning och arbetsliv och är alla inne i en intensiv lärprocess utan en given agenda. Med en positiv inställning kan vi samla kunskap och dela erfarenheter som kan stärka oss i framtiden. Vi behöver skapa förutsättningar för att hitta de lösningar som gör att vi kan ligga i framkant.

På mitt lärosäte, Mälardalens högskola, har vi till exempel fått ett högre tempo och ett större intresse för våra utbildningar för arbetsverksamma, både inom industri och offentlig sektor. Vi har lärt oss massor om digital undervisning, flexibelt lärande och digitala event och mycket av detta är lärdomar som kommer att berika oss även när pandemin lugnat sig. Många människor har tagit chansen att kompetensutveckla sig genom s.k upskilling eller reskilling och troligtvis är detta en trend som bara börjat. Även arbetsgivare ser dessa möjligheter till livslångt lärande och dialogen mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare ökar ständigt.

En stor nyckel till framgång handlar alltså om samverkan och här har vi kommit långt i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet är mötesplatsen där politik (över blockgränser), akademi och näringsliv samlas och driver gemensamma frågor. Genom att fortsätta att utvecklas, öka förståelsen och agera kraftfullt tillsammans tror jag att vi kan bli ett lysande exempel på världskartan när det gäller matchning av arbetskraft!

Helena Jerregård, vice rektor samverkan, Mälardalens högskola