Nyheter

Möte om bristen på digital spetskompetens

Hur ser digital spetskompetens ut? Och hur ska Sverige bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter? Regeringen vill skala upp kompetensförsörjningen inom IT och data. 


I veckan träffade Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete
En Bättre Matchning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket för att prata om det nya regeringsuppdraget.  

Regeringen har tidigare satt ett ambitiöst mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter, men enligt en rapport från OECD hindras detta av kompetensbristen på digital spetskompetens.  

UKÄ har tillsammans med Tillväxverket fått regeringens uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan stärka kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Som en del i detta uppdrag ska myndigheterna föra dialog med berörda aktörer där regionalt utvecklingsansvariga och högskolor och universitet ingår. 

Uppdraget är utformat för att ske i samverkan med flera aktörer där regionalt utvecklingsansvariga pekas ut som en viktig aktör. Det är därför relevant och viktigt för oss i vårt arbete att föra den här dialogen med En Bättre Matchning där flera regioner ingår, sade Jonas Öhlin, utredare på Universitetskanslersämbetet 

Mälardalsrådets En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla nya arbetssätt för att ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov. Kunskapsunderlag som sedan kan användas för att stärka lärosätenas utbildningsplanering inom området IT och Data.  

Med lärdomar från detta arbete deltog representanter för En Bättre Matchning  ett möte med UKÄ och Tillväxtverket Under mötet diskuterades erfarenheter och utmaningar med kompetensförsörjningsarbetet i Stockholm-Mälarregionen. 

 

Länkar till fortsatt läsning: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/fokus-pa-digital-spetskompetens/  

https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-08-23-uka-far-nytt-uppdrag---kompetensforsorjning-av-digital-spetskompetens.html