Kontakta oss

Mälardalsrådets kansli finns i Kollektivtrafikens Hus, vägg i vägg med Stockholms Centralstation. Kom gärna förbi om du väntar på tåget.

Kansli

Centralplan 3
111 20, Stockholm
08-410 459 10
kansliet@malardalsradet.se

Organisationsnummer
802017-0604

Fakturaadress
Mälardalsrådet
Fack 1384, FE 918
751 75 Uppsala

Pdf-fakturor
efakt.malardalsradet@devo.se