Nyheter

Pressmeddelande: Berlin inspirerar 40 ledare från Stockholm-Mälarregionen

Hur står sig Stockholm-Mälarregionen i den globala konkurrensen? 40 ledande företrädare för politik, näringsliv och lärosäten reser till Berlin för att lära och inspireras av Berlins tillväxtarbete. Deltar gör bland annat Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet, Mats Gerdau (M), ordförande Storsthlm och Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

- För att utveckla Stockholm-Mälarregionen måste vi vara nyfikna och lära av andra kunskapsdrivna och konkurrenskraftiga regioner. Berlin både sporrar och inspirerar oss i den globala konkurrensen, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och delegationsledare för studieresan till Berlin.

Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar Stockholm-Mälarregion. Inom Mälardalsrådet samlas Stockholm-Mälarregionens kommuner, landsting och regioner för att tillsammans driva viktiga frågor med representanter för akademi och näringsliv.

- Berlin är en stad och region som ständigt är aktuell och inspirerande för oss som verkar för en starkare storstadsregion. Mellan Berlin och Stockholm finns en lång tradition av handel och utbyten, säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare och en av delegationens värdar.

- Syftet med resan är att få ökad kunskap om Berlins tillväxtarbete och attraktionskraft inom allt från talanger inom näringsliv och forskning till expansiva startupföretag. Att se likheter och skillnader med vår region är värdefullt för akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

- För att Stockholm-Mälarregionen ska stå sig i den globala konkurrensen måste vi ta vårt ansvar och bli bättre på att samverka mellan företag, lärosäten och politiken. Men staten måste samtidigt förstå att konkurrensen om företagsetableringar och talanger måste tas på allvar och ses ur ett regionalt perspektiv. Görs inte det riskerar Sveriges tillväxtmotor att stagnera, säger Erik Langby (M), vice ordförande Mälardalsrådet.

- Jag ser fram emot att lära mig mer om hur man framgångsrikt arbetar med att utveckla och samarbeta i en av Europas intressantaste storstadsregioner. Dessutom brukar dessa resor innebära att man får nya och intressanta kontakter utanför den egna sfären, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala.

- Det ska bli intressant att få veta mer om Tysklands och Berlins roll i det europeiska samarbetet och vad som kan förändras i och med Brexit. Kommer det att påverka oss i Stockholm-Mälarregionen? Hur Berlin arbetar strategiskt med att stödja företag inom ramarna för den klusterpolicy som de antagit och hur de löser utmaningar och innovationer genom sitt intensiva samarbete mellan olika sektorer, säger Birgitta Andersson (C), regionråd i opposition Region Västmanland.

- Jag vill tillsammans med och inte minst av de andra deltagarna få nya perspektiv och idéer för att lösa dagens och morgondagens problem. Jag är lite extra nyfiken på hur samarbetet mellan forskning, näringsliv och samhället fungerar, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län.

- Berlin är intressant utav flertalet anledningar. Det är en storstadsregion med goda förbindelser och stora kontaktytor. Det är en stad med stora ekonomiska möjligheter i ett land som har en ledande position i både Europa och världen. Berlin är en stad med stor mångfald och mycket kultur. En levande besöksnäring och infrastruktur är således viktigt för att staden ska kunna fortsätta verka och frodas. Något vi i Sörmland har god nytta av då vi är en region som växer, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande Landstinget Sörmland.

Berlin

Studieresan pågår mellan den 31 januari och 2 februari. Under resan besöks bland annat Humboldt Forum, ett nytt kreativt distrikt i Berlins hjärta och Factory Berlin, för att se närmare på Berlin som start-up-stad. Särskilt fokus läggs på frågor med koppling till hållbar mobilitet och bostadsbyggande. Program med deltagarlista kan ses nedan.

Mer information

För intervjuförfrågningar och mer detaljerad information om resan, kontakta Johan Hjelm. Tel: +46-70-780 28 10. E-post: johan.hjelm@malardalsradet.se.

Resan kan bland annat följas via @malardalsradet och hashtagen #BeBerlin

Pressmeddelandet kan läsas här.

Även en debattartikel skrevs inför resan, som publicerades på vår blogg En sammanhållen region via Hållbar stad.
Mälardalsrådet

Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Medlemsorganisationen samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se