Nyheter

Riksdagsseminarium om bristen på samhällsbyggare

Stockholm-Mälarregionen står inför flera omfattande infrastruktursatsningar för att möta utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem. Men vem ska planera och bygga rälsen och cykelbanorna?

Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning samlade drygt 30 riksdags­ledamöter från Stockholm-Mälarregionen och Utbildningsutskottet för att diskutera kompetens­försörjningen av samhällsbyggare och hur ett utvecklat samarbete mellan regioner och lärosäten kan bidra.

Värdar för mötet var Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande Utbildningsutskottet och Pia Nilsson (S), ledamot Utbildningsutskottet. Från styrgruppen deltog Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och Gustav Hemming (C), regionråd Region Stockholm. Deltog gjorde även Mikael Östling, prorektor KTH och Helena Jerregård, vice rektor för samverkan vid Mälardalens högskola.

Under seminariet presenterades det storregionala samarbetet En Bättre Matchning (EBM) och rapporten ”Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn”. Rapporten fastslår att bristen på samhällsbyggare under perioden 2020-2029 beräknas innebära en samhällsekonomisk värdeförlust på 15-25 miljarder kronor. Styrgruppen har tagit fram tre prioriterade områdena för att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare:

  • Etablerandet av storregionala kompetensråd

  • Förbättrad möjlighet till utbildning i Stockholm-Mälarregionen

  • Ökad attraktivitet och breddad rekrytering


Mikael Östling, KTH, ser positivt på det etablerade samarbetet mellan regionerna och lärosätena i Stockholm-Mälarregionen:

- Vi har som ambition att 20 procent av vårt utbildningsutbud till 2023 ska bestå av kurser framtagna för ett livslångt lärande. För att detta ska vara möjligt behöver vi få förbättrade förutsättningar för att stärka långsiktigheten i vår budget. Inom ramen för arbetet i Mälardalsrådet har vi möjlighet att resonera oss fram tillsammans om vilka samhällsutmaningar vi kan tackla och utifrån dessa diskussioner bygga bra program som tillvaratar samhällets behov.

Ta del av vad seminariets värdar Kristina Axén Ohlin (M) och Pia Nilsson (S) tyckte om dagen här nedan.