Nyheter

Seminarium 6/11: Så stärker vi innovationsförmågan i Stockholm-Mälarregionen

För att möta samhällets behov och utmaningar behövs en stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om ledarskapets centrala betydelse för kommuners och regioners innovationsarbete.

Tid: Onsdag den 6 november kl. 12.00-13.00. Vi startar med gemensam lunch kl. 11.30
Plats: Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm

Anmäl dig här senast den 4 november.

Rapporten belyser hur offentlig verksamhet kan bygga upp en levande och hållbar innovationsförmåga. Ett särskilt fokus läggs på strukturella förutsättningar, ledarskapets roll samt verksamhetens innovationskultur. Rapporten presenteras under ett lunchseminarium den 6 november.

I programmet medverkar bl a:

  • Daniel Forslund (L), ordförande regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, Region Stockholm

  • Arion Chryssafis (M), ordförande socialnämnden, Solna stad

  • Agne Furingsten (L), regionråd med ansvar för innovation och forskning, Region Västmanland

  • Karin Ekdahl Wästberg, biträdande innovationsdirektör, Stockholms stad

  • Monica Söderström, utvecklingschef, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun

  • Sara Littorin, innovationsstrateg, Oxelösunds kommun

  • Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs universitet, som Mälardalsrådet samarbetat med kring rapporten.

  • Moderator: Karin Hovlin.