Nyheter

Talanger, samverkan och bostadsfrågor – Berlin gör intryckFörenklad byråkrati för att locka internationella talanger, starkare samverkan med näringslivet och större mix av bostadsformer med socialt blandade områden. Sverige har mycket att lära av Tyskland när det kommer till att skapa internationell konkurrenskraft, det stod klart när 40 företrädare från politik, näringsliv och akademi från Stockholm-Mälarregionen deltog i Mälardalsrådets studieresa Berlin.

Tyskland är världens fjärde största ekonomi och Sveriges viktigaste handelspartner. Temat för Mälardalsrådets studieresa till Berlin var hållbar konkurrenskraft med särskilt fokus på hur samarbete leder till starka regioner.
- För att utveckla Stockholm-Mälarregionen måste vi vara nyfikna och lära av andra kunskapsdrivna och konkurrenskraftiga regioner. Berlin både sporrar och inspirerar oss i den globala konkurrensen, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och delegationsledare för studieresan till Berlin.

Berlin är en öppen och mångkulturell stad som är känd för att attrahera internationella talanger och där tech-sektorn vuxit sig stark. Numer är staden en av de främsta startup-städerna i Europa med 500 nya techföretag varje år. I Tyskland arbetar ofta stora företag sida vid sida med start-ups. Offentlig sektor och dess vilja (eller motvilja) att medfinansiera nya företag spelar således mindre roll på Tysklands start-up-scen än Sveriges dito. Det blev tydligt på Factory Berlin, ett enormt Co-working Space som hellre kallar sig för en ”business club for innovators”, där Mälardalsrådets delegation träffade ledningen och några aktiva start-ups.
- Berlins framåtanda och kritiska massa i satsningar var en viktig lärdom och positivt med aktiva storföretag tillsammans med SMEs och akademi, säger Mikael Östling, prorektor, KTH, tillika deltagare på studieresan.

Berlin är en öppen och tillåtande stad med en kreativ anda och som fortfarande är relativt billig med god tillgång till bostäder. I Tyskland och Berlin fokuserar man på att bygga bostäder för de med låg inkomst och man arbetar aktivt mot segregation - en majoritet av bostäderna i Berlin är hyresrätter.
- En insikt är att nya former av boende; co-living, med flexibla hyresavtal och gemensamma community-ytor där boende kan mötas och göra saker tillsammans, med fördel kan komplettera Stockholm-Mälarregionens utbud av bostadsformer för att kunna erbjuda talanger prisvärda och attraktiva boenden och sociala sammanhang, säger Linus Kjellberg, Affärsområdeschef Atrium Ljungberg, som deltog på resan.

Ytterligare framgångsfaktorer som lyftes fram var öppenhet, kortare handläggningstider och tillgången till bostäder för talanger. Detta underströks av Tayyab Shabab, en stjärnprogrammerare som försökte etablera sig i Stockholm men som p.g.a. en administrativ miss hos en arbetsgivare inte fick stanna – och flyttade till Berlin för jobb istället. Han berättade om sina erfarenheter i ett jämförande perspektiv.
- Det var ett värdefullt inspel om att långa handläggningstider och bostadsbrist är ett tillväxthinder i Stockholm-Mälarregionen, säger Erika Ullberg.