Nyheter

Tema omställning på Reglabs årskonferens

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids stora ödesfrågor. Vad gör landets kommuner och regioner för att stödja omställningen? Temat var utgångspunkten för Reglabs årskonferens som arrangerades i Visby 11-12 mars.

Reglabs årskonferens pågår under två dagar och samlar regioner, myndigheter och forskare för möten och diskussioner. I år på temat omställning. Samtalen kretsade kring att det inte bara krävs ny teknik och smarta innovationer, utan även nya regelverk och en kulturförändring på en systemnivå.

Regionråden Jesper Skalberg-Karlsson (M), Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) deltog i ett samtal om mod och prioriteringar för en bättre framtid.

- Omställningen är nödvändig för att säkerställa framtida generationers existens. Vi måste bli bättre på att utmana varandra och politiken måste hitta minsta gemensamma nämnare och vara överens om riktningen, sa Meit Fohlin (S), oppositionsråd Region Gotland.

Bland talarna fanns Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, som bl a tog upp att regionernas nuvarande samverkan inte räcker och att nya verktyg behövs. Detta då offentlig sektor måste lösa allt mer komplexa problem och utmaningarna.

- Regionerna måste förstå sin viktiga roll i omställningsarbetet och förbättra sin samverkan, sa John Holmberg, professor vid Chalmers och grundare för Chalmers Challenge lab. Han liknade nuvarande verksamhet vid en kryssning, medan det kanske snarare behövs expeditioner bortom rådande rutiner och strukturer för att bättre möta de globala utmaningarna.

Under årskonferensens andra dag riktades fokus mot regionala utvecklingsfrågor i Reglabs lärpass. Bland annat deltog Anders Bäckstrand, samhällsbyggnadschef Region Östergötland, med ett lärpass om regionens roll för bostadsförsörjningen. Region Östergötland passade även på att hälsa deltagarna välkomna till Reglabs årskonferens 2021, som kommer att hållas i Norrköping.Världens första induktiva elväg byggs just nu på Gotland. I sommar kommer Smart Road Gotland att vara klar för transporter med elbussar och ellastbilar mellan Visby flygplats och Österport. Gotlands arbete med smarta energilösningar inom transportinfrastrukturen var ett tema under lärpassen.