Nyheter

Välfärdsteknik och e-hälsa - intervju med Ingela Ernestam

Den 4 april är det dags för Örebros gemensamma testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa. Vi har ställt tre snabba frågor till en av de medverkande, Ingela Ernestam, ansvarig hälsa vård och omsorg från Alfred Nobel Science Park.

Varför är denna dag viktig?
- Vi står idag inför stora demografiska utmaningar med en ökande del av befolkningen som kommer att behöva välfärdsteknologi för att klara av att leva självständiga och aktiva liv. Under dagen vill vi visa på hur man genom samarbete med akademi, näringsliv, offentlig sektor och brukarna kan främja framtagandet av innovationer som leder till just detta.

Varför ska jag delta på seminariet?
- Om man idag står inför de utmaningar som jag precis nämnde och är intresserad av att möta dem genom samverkan och lärdomar kring utvecklandet av testmiljöer inom välfärdsteknologi och e-hälsa så tycker jag absolut att man ska delta.

Vad kan jag förvänta mig av dagen?
- Mina kollegor och jag kommer att dela med oss av viktiga tips, lärdomar men också fallgropar som alla lett till etablerandet av vår egen testbädd och testmiljö inom välfärdsteknik och e-hälsa. Man kan förvänta sig att ta del av vår erfarenhet och kunskap men också framförallt att få ett utökat kontaktnät inom dessa frågor.

Tid: Torsdag den 4 april kl 9:30-12:15 (kaffe & smörgås från kl 9:00)
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm

Anmälan