Nyheter

Webbinarium 14 juni: Hur förstärker vi samhällsnyttorna?

Risken för uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på samhällsbyggare är två stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen kommande decennium. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om hur satsningar på spår och vägar där det bor människor och gods transporteras är bra för hela Sverige. Politik, samhällsbyggare och näringslivet diskuterar framtidens infrastruktur och hur bristen på fältarkeologer riskerar bli den nya flaskhalsen för regionens utveckling.

Digitalt möte måndag 14 juni kl 13:00-14:00
Anmäl dig här senast söndag 13 juni. Anslutningslänk utsänds efter anmälan.

• Fyra av tio svenskar bor i den växande Stockholm-Mälarregionen.
• Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom regionen.
• 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
• Planerade infrastrukturprojekt som Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Ostlänken gynnar tillväxten och transporterna i hela landet.

För att visa vilka värden som står på spel i infrastrukturplaneringen presenterar Mälardalsrådet en ny analys över samhällsnyttan i regionernas prioriteringar för framtidens infrastruktur. Nyttan beräknas till nästan 100 miljarder kronor när pendlingsresorna blir kortare, priset på fastigheter ökar och transporternas klimatpåverkan minskar.

Vi bjuder in till gemensam diskussion med samhällsbyggare och näringsliv under Stadsutvecklingsdagarna 365. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan säkerställa att Stockholm-Mälarregionen och Sverige får del av samhällsnyttorna som kommer av de investeringar som regionens beslutsfattare är överens om. Och hur vi åtgärdar bristen på samhällsbyggare – som annars riskerar att bli den nya flaskhalsen för infrastrukturutvecklingen och leda till en ännu större samhällskostnad.


Medverkande
• Jens Holm (V), ordförande riksdagens Trafikutskott
• Maria Stockhaus (M), ledamot riksdagens Trafikutskott
• Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens Utbildningsutskott
• Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen
• Henrik Gustafsson, Manager Global Public Affairs Scania
• Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet
• Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet
• Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län
• Gustav Hemming (C), regionråd Region Stockholm

Välkommen!

Se bilder från seminariet här.