Nyheter

50 ledande politiker på Uppstartsmötet för Systemanalys 2020

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits, inledde resan mot Systemanalys 2020. Klicka här för att se bilder från dagen.

Färden mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys 2020 har påbörjats. Den 3 maj möttes 50 ledande politiker från de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete för att diskutera inriktningen på arbetet mot nästkommande planperiod för infrastrukturen.

– Styrkan i det här samarbetet är att vi kan se flera projekt i relation till varandra och bilda en större och starkare helhet, sade Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län, tillika ordförande En Bättre Sits.

- Vi har gång efter annan visat att vi kan enas om våra infrastrukturprioriteringar i Stockholm-Mälarregionen. Det är en god grund att stå på när vi nu fortsätter arbetet i En Bättre Sits och höjer blicken mot Systemanalys 2020, sade Bertil Kinnunen (S), regionråd Region Uppsala och vice ordförande En Bättre Sits.

Uppstartsmötet för En Bättre Sits Storregional systemanalys 2020 ägnades åt diskussioner kring inriktning och fördjupningsområden. Efter medskicken från politiken kommer frågorna beredas vidare inom En Bättre Sits Lilla tjänstemannagrupp.

I arbetet med den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen har beredningen kommit en bra bit på vägen. Micael Sandberg, seniorkonsult Sweco, föredrog några av rapportens slutsatser. Särskilt fokus lades vid sjöfartens potential för överflyttningen av gods från land- till sjötransporter. Främjandearbetet presenterades av Björn Garberg, strategisk planerare sjöfart på Trafikverket.