70 politiker i möte om Arlandas utveckling

29 september 2023
Arlandas utveckling är avgörande för Stockholm-Mälarregionens och hela Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Budskapet var tydligt när de 70 politikerna i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete möttes på Arlanda den 28 september för att välja riktning för framtidens transporter.
Jens Sjöström (S), Monica Johansson (S), Johan Davidson (KD) och Kristoffer Tamsons (M) under mötet på Arlanda. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

– Hög internationell tillgänglighet är en förutsättning för Stockholm-Mälarregionens utveckling och Arlanda har en särställning. Sedan måste resandeströmmarna hänga ihop, hela vägen från det internationella till det kommunala. En särskild hälsning till värdkommunen Sigtuna, sade Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits, när temadagen på Arlanda inleddes.

– Vi har kommit en bit in i arbetet och nu väntar fortsatta vägvalsdiskussioner under dagens möte. De tre grupperna kring kollektivtrafik, gods och internationell tillgänglighet har redan hunnit med mycket. Här är det viktigt att vi ser bortom våra politiska åsiktsskillnader och fokuserar på det gemensamma. Jag ser att flera grupper tar upp robusthet och förutsägbarhet i transporterna. Hur samarbetet ser ut mellan kommunerna och regionerna, sade Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits, när dagen inleddes.

Arlanda är Stockholm-Mälarregionens port mot omvärlden och ett nav för internationella affärer, resor och det viktiga flyggodset. Flygplatsen är även en viktig knutpunkt för regionens transporter och arbetsplats för tusentals. Tillgängligheten till Arlanda är viktig för Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. Under dagen deltog Jonas Abrahamsson, VD Swedavia för att berätta om Arlandas utveckling och Arlandautredaren Peter Norman.

Jonas Abrahamsson, VD Swedavia. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

– Det är glädjande att komma hit idag och känna det starka och breda stöd som finns för Arlanda och den fortsatta utvecklingen. Mälardalsrådets arbete är jätteviktigt för Arlandas, regionens och landets utveckling. Det har hänt mycket sedan förra mötet på Arlanda 2019. Vi har haft en pandemi, frågan om fossilfritt flyg har tagit stora kliv framåt och det byggs som aldrig förr runt flygplatsen. Här behöver kollektivtrafiken till och från Arlanda stärkas för att vi ska kunna konkurrera med Kastrup, sade Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.

Under 2023-2024 pågår arbetet med att uppdatera den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Politiken arbetar i tre temagrupper för att uppdatera systemanalysen.
Storregional kollektivtrafik med Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande, Godstransporter med Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande samt Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande. På mötet ledde gruppernas ordförande breda workshops kring respektive tema och återrapporterade samtalen i helgruppen.

Mälardalsrådets arbete med prioriteringar för framtidens infrastruktur följs nära av riksdag, regering och Trafikverket. Johan Davidson (KD), statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet deltog för att berätta om regeringens syn på transportfrågorna, Arlanda och Mälardalsrådets arbete.

Johan Davidson (KD), statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

– Regeringen med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) följer Mälardalsrådet och ert arbete noga och nära. Det är positivt att kommuner och regioner kan samordna sina prioriteringar i en större kontext och skapa tydlighet. Regeringen värnar en fortsatt utveckling för hela landet och här har transporterna en nyckelroll. Nu har startskottet gått för en ny infrastrukturplanering där vi redan sett utmaningar kring underhållsskulden, tåglägesfrågan och de ständiga kostnadsökningarna som viktiga frågeställningar. Att transporterna fungerar i Stockholm-Mälarregionen är viktigt för hela landet, sade Johan Davidson (KD), statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Jens Sjöström (S), är investeringsregionråd Stockholm, ordförande Mälardalsrådet och vice ordförande En Bättre Sits.

– Det är glädjande att statssekreteraren har haft möjligheten att komma hit idag och se den kultur av samförstånd och tydliga prioriteringar som kännetecknar Mälardalsrådet, där vi söker gemensamma nämnare snarare är konflikter. Vår syn på tillgängligheten med kollektivtrafik till Arlanda är en sådan fråga, hanteringen av underhållsskulden är en annan. Det är ett styrkebesked att vi återkommande kan ena oss och tala med en röst gentemot staten, sade Jens Sjöström (S), när han avslutade mötesdagen.


Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook.