Nyheter

Agne Furingsten (L): Innovationer behövs mer än någonsin!

Agne Furingsten (L) är regionråd med ansvar för innovation i Region Västmanland. I månadens krönika skriver han om värdet av innovation i offentlig sektor. Mälardalsrådets nya rapport ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” kan läsas här.

De företag som satsar mest på forskning och utveckling jämfört med andra är vinnarna på den nationella och globala marknaden. – Det är en erfarenhet jag har med mig från min tid som företagsledare och koncern-VD. I den typen av dynamiskt företagsklimat ligger oftast en stor öppenhet för innovationer.

För oss som är verksamma i Sveriges mest dynamiska region, Stockholm-Mälarregionen, är egentligen detta självklart när vi tänker på näringslivet och dess framtid. Tyvärr är det inte alltid lika självklart för de av oss som idag är verksamma i den offentliga sektorn.

Ändå behövs innovation nu mer än någonsin. Med den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna för vård och omsorg. Med den medicinska utvecklingen kan fler räddas till ett gott liv, men till högre kostnader för teknisk utrustning och läkemedel. Med den globala konkurrensen ställs ökade krav på företag i vår region att förbättra konkurrenskraft och lönsamhet. Sammantaget ställer det stora krav på ett gott innovationsklimat och ökat antal innovationer i både privat och offentlig sektor.

Det är viktigt att inse att innovation inte bara innebär nya prylar som kan införas i verksamheterna. Innovation är också att tänka “utanför boxen”, att arbeta på nya och annorlunda sätt, för att på så sätt utveckla verksamheterna vi driver.

En av Mälardalsrådets viktiga uppgifter är att vara en mötesplats för regionerna och kommunerna där vi stimulerar och utmanar varandra till att arbeta mer intensivt med frågor kring innovation. Det nyligen hållna seminariet om innovation är ett gott exempel på hur vi på vetenskaplig grund kan arbeta vidare med dessa frågor. Där fick vi både fakta och praktiska tips hur vi utvecklar innovationsförmågan i våra organisationer.

Så utmaningen idag är att vi, i våra ibland trögrörliga organisationer, aktivt arbetar för att skapa ett innovativt klimat på våra arbetsplatser. Där har både det politiska och det administrativa ledarskapet ett ansvar!

Agne Furingsten (L)
Regionråd med ansvar för innovation Region Västmanland och ledamot Mälardalsrådets styrelse